20110907 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
7 tháng 9, 2011
Sự Thật
9/07/2011

Sự Thật

Chúa đã phán chính Ta là sự thật. Từ ngày xưa rắn xảo quyệt hiện lên Tổ tông ta nghe lừa dối mắc liền Truyền tội xuống cho loài người mãi...
Sự Thật Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/07/2011 Rating: 5 Chúa đã phán chính Ta là sự thật. Từ ngày xưa rắn xảo quyệt hiện lên Tổ tông ta nghe lừa dối mắc liền Truyền tội xuống cho loài người mãi...
Thương quá những Người Anh Em can trường
9/07/2011

Thương quá những Người Anh Em can trường

Thế là có đến 13 người thanh niên công giáo bị bắt giam trái pháp luật được hơn 1 tháng. Một số đã biết nơi giam giữ và đã được nhận quà gia...
Thương quá những Người Anh Em can trường Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/07/2011 Rating: 5 Thế là có đến 13 người thanh niên công giáo bị bắt giam trái pháp luật được hơn 1 tháng. Một số đã biết nơi giam giữ và đã được nhận quà gia...
Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Đông Dương 1942
9/07/2011

Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Đông Dương 1942

Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 25 tháng 10 vừa qua là một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử Đông Dương. Một trang vinh quang của Giáo Hội Annam đã đượ...
Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Đông Dương 1942 Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/07/2011 Rating: 5 Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 25 tháng 10 vừa qua là một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử Đông Dương. Một trang vinh quang của Giáo Hội Annam đã đượ...