20110909 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
9 tháng 9, 2011
Giáo xứ Yên Lý - Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Công Lý và Hòa Bình
9/09/2011

Giáo xứ Yên Lý - Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Công Lý và Hòa Bình

Cha Phero Trần Đình Lai suy tôn Thánh Gía Trong vụ đập phá Thánh Gía Đồng Chiêm VRNs (09.09.2011) – Nghệ An – Tại Nhà thờ giáo xứ Yên ...
Giáo xứ Yên Lý - Chầu Thánh Thể Cầu Nguyện Cho Công Lý và Hòa Bình Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/09/2011 Rating: 5 Cha Phero Trần Đình Lai suy tôn Thánh Gía Trong vụ đập phá Thánh Gía Đồng Chiêm VRNs (09.09.2011) – Nghệ An – Tại Nhà thờ giáo xứ Yên ...