20110914 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
14 tháng 9, 2011
Hội đàm vòng 3 Vatican - Việt Nam
9/14/2011

Hội đàm vòng 3 Vatican - Việt Nam

10 quan chức cộng sản cao cấp ở Vatican (TNCG) Cuối cùng thì hội đàm vòng 3 giữa Nhóm Công tác Hỗn hợp Vatican và Chính phủ Việt Nam cũng...
Hội đàm vòng 3 Vatican - Việt Nam Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/14/2011 Rating: 5 10 quan chức cộng sản cao cấp ở Vatican (TNCG) Cuối cùng thì hội đàm vòng 3 giữa Nhóm Công tác Hỗn hợp Vatican và Chính phủ Việt Nam cũng...
Giáo dân Cầu Rầm tiếp tục kéo đến trụ sở Ủy Ban đòi đất, chính quyền lại ... hẹn
9/14/2011

Giáo dân Cầu Rầm tiếp tục kéo đến trụ sở Ủy Ban đòi đất, chính quyền lại ... hẹn

( Anton. Hồng Ân - Thanh Niên Công Giáo ) - Đúng theo lịch hẹn, bắt đầu từ 6h sáng ngày 12/09/2011, hàng ngàn giáo dân Cầu Rầm tiếp tục ké...
Giáo dân Cầu Rầm tiếp tục kéo đến trụ sở Ủy Ban đòi đất, chính quyền lại ... hẹn Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/14/2011 Rating: 5 ( Anton. Hồng Ân - Thanh Niên Công Giáo ) - Đúng theo lịch hẹn, bắt đầu từ 6h sáng ngày 12/09/2011, hàng ngàn giáo dân Cầu Rầm tiếp tục ké...