20110925 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
25 tháng 9, 2011
Hịch Kêu Gọi Đánh Đuổi Tàu Ngụy
9/25/2011

Hịch Kêu Gọi Đánh Đuổi Tàu Ngụy

(TNCG) Trời sinh ra dân chúng, Quan lấy dân làm gốc ắt sẽ thuận. Đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân. Nay nghe quan Việt ngu hèn, Chẳng the...
Hịch Kêu Gọi Đánh Đuổi Tàu Ngụy Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/25/2011 Rating: 5 (TNCG) Trời sinh ra dân chúng, Quan lấy dân làm gốc ắt sẽ thuận. Đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân. Nay nghe quan Việt ngu hèn, Chẳng the...
LM Nguyễn Văn Khải gặp giới trẻ và cộng đồng tại hải ngoại
9/25/2011

LM Nguyễn Văn Khải gặp giới trẻ và cộng đồng tại hải ngoại

Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải WESTMINSTER (NV) -Buổi nói chuyện của Linh Mục Nguyễn Văn Khải tại hội trường nhật báo Người Việt tối Thứ ...
LM Nguyễn Văn Khải gặp giới trẻ và cộng đồng tại hải ngoại Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/25/2011 Rating: 5 Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải WESTMINSTER (NV) -Buổi nói chuyện của Linh Mục Nguyễn Văn Khải tại hội trường nhật báo Người Việt tối Thứ ...
Liên đoàn sinh viên Công giáo Việt Nam tổ chức mừng Lễ Quan Thầy trọng thể
9/25/2011

Liên đoàn sinh viên Công giáo Việt Nam tổ chức mừng Lễ Quan Thầy trọng thể

(TNCG) V ớ i s ự chu ẩ n b ị r ấ t k ỹ l ưỡ ng t ừ nhi ề u tháng qua. Hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 20...
Liên đoàn sinh viên Công giáo Việt Nam tổ chức mừng Lễ Quan Thầy trọng thể Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/25/2011 Rating: 5 (TNCG) V ớ i s ự chu ẩ n b ị r ấ t k ỹ l ưỡ ng t ừ nhi ề u tháng qua. Hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 20...