20110929 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
29 tháng 9, 2011
Hà Văn Thịnh xin Lỗi Đức Tổng Ngô Quang Kiệt
9/29/2011

Hà Văn Thịnh xin Lỗi Đức Tổng Ngô Quang Kiệt

Ông Hà Văn Thịnh đã viết một bài sai về Đức Tổng Kiệt và bây giờ sau khi đã biết toàn bộ sự thật, Ông đã viết một bài xin lỗi. TNCG xin chú...
Hà Văn Thịnh xin Lỗi Đức Tổng Ngô Quang Kiệt Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/29/2011 Rating: 5 Ông Hà Văn Thịnh đã viết một bài sai về Đức Tổng Kiệt và bây giờ sau khi đã biết toàn bộ sự thật, Ông đã viết một bài xin lỗi. TNCG xin chú...
Khi giới trẻ không ngồi yên nhìn bất công
9/29/2011

Khi giới trẻ không ngồi yên nhìn bất công

VRNs  (28.09.2011)  – Sài Gòn – Hơn hai tháng qua, 15 thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt, người bị ghép vào tội âm mưu lật đổ chính quy...
Khi giới trẻ không ngồi yên nhìn bất công Reviewed by Thanh Niên Công Giáo Vinh on 9/29/2011 Rating: 5 VRNs  (28.09.2011)  – Sài Gòn – Hơn hai tháng qua, 15 thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt, người bị ghép vào tội âm mưu lật đổ chính quy...