20110930 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
30 tháng 9, 2011
Wikileak: Ở Ðồng Chiêm, nhà nước hành xử như côn đồ
9/30/2011

Wikileak: Ở Ðồng Chiêm, nhà nước hành xử như côn đồ

 WESTMINSTER (NV) - Ba bản công điện của Tòa Ðại Sứ Mỹ năm 2010, ngay sau khi xảy ra vụ đàn áp Công Giáo ở Ðồng Chiêm, cho thấy phía Mỹ đánh...
Wikileak: Ở Ðồng Chiêm, nhà nước hành xử như côn đồ Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/30/2011 Rating: 5  WESTMINSTER (NV) - Ba bản công điện của Tòa Ðại Sứ Mỹ năm 2010, ngay sau khi xảy ra vụ đàn áp Công Giáo ở Ðồng Chiêm, cho thấy phía Mỹ đánh...
Đảng cộng sản hãy trả lại hiến pháp cho 1946 cho dân tộc Việt Nam
9/30/2011

Đảng cộng sản hãy trả lại hiến pháp cho 1946 cho dân tộc Việt Nam

( Ls. Lê Quốc Quân) - Sau khi Đại Hội Đảng XI kết thúc, Quốc Hội đã phê duyệt xong các vị trí chủ chốt, bây giờ là lúc những người Cộng sản ...
Đảng cộng sản hãy trả lại hiến pháp cho 1946 cho dân tộc Việt Nam Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 9/30/2011 Rating: 5 ( Ls. Lê Quốc Quân) - Sau khi Đại Hội Đảng XI kết thúc, Quốc Hội đã phê duyệt xong các vị trí chủ chốt, bây giờ là lúc những người Cộng sản ...
Việt Nam: Cần phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức
9/30/2011

Việt Nam: Cần phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức

(HRW - New York) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố chính quyền Việt Nam cần chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp các nhà hoạt độ...
Việt Nam: Cần phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức Reviewed by Thanh Niên Công Giáo Vinh on 9/30/2011 Rating: 5 (HRW - New York) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố chính quyền Việt Nam cần chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp các nhà hoạt độ...