20111001 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
1 tháng 10, 2011
Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Sám Hối Là Khởi Điểm
10/01/2011

Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Sám Hối Là Khởi Điểm

(Nữ Vương Công Lý ) LTS: Chúa nhật thứ 26 Mùa thường niên đã đi qua, tuy nhiên, những suy tư của Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt về Lời Chúa C...
Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt: Sám Hối Là Khởi Điểm Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/01/2011 Rating: 5 (Nữ Vương Công Lý ) LTS: Chúa nhật thứ 26 Mùa thường niên đã đi qua, tuy nhiên, những suy tư của Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt về Lời Chúa C...
Con Đường Của Bạn
10/01/2011

Con Đường Của Bạn

(Vũ Đông Hà - DLB) Bạn tôi bây giờ đang nằm co ro trong lao tù lạnh lẽo. Freedom is not free. Tự do không miễn phí. Bạn tôi đã biết như thế...
Con Đường Của Bạn Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/01/2011 Rating: 5 (Vũ Đông Hà - DLB) Bạn tôi bây giờ đang nằm co ro trong lao tù lạnh lẽo. Freedom is not free. Tự do không miễn phí. Bạn tôi đã biết như thế...