20111005 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
5 tháng 10, 2011
Kinh Hòa Bình Vang Lên Từ Trung Tâm Paris - Cầu Nguyện Cho Anh Chị Em Đang Bị Bắt
10/05/2011

Kinh Hòa Bình Vang Lên Từ Trung Tâm Paris - Cầu Nguyện Cho Anh Chị Em Đang Bị Bắt

Tin tức về việc nhiều thanh niên Công Giáo bị công an CSVN vô cớ bắt cóc tại nhiều tỉnh thành trong nước đã gây chú ý nơi những người trẻ đa...
Kinh Hòa Bình Vang Lên Từ Trung Tâm Paris - Cầu Nguyện Cho Anh Chị Em Đang Bị Bắt Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/05/2011 Rating: 5 Tin tức về việc nhiều thanh niên Công Giáo bị công an CSVN vô cớ bắt cóc tại nhiều tỉnh thành trong nước đã gây chú ý nơi những người trẻ đa...
FX Đặng Xuân Diệu và các bạn - Phần 1
10/05/2011

FX Đặng Xuân Diệu và các bạn - Phần 1

        Nhà Thờ  xóm đạo nơi Đặng Xuân Diệu sinh ra (Người Buôn Gió) Trong ngôi nhà tồi tàn, tăm tối. Lúc bước chân vào nhà hình ảnh đầu...
FX Đặng Xuân Diệu và các bạn - Phần 1 Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/05/2011 Rating: 5         Nhà Thờ  xóm đạo nơi Đặng Xuân Diệu sinh ra (Người Buôn Gió) Trong ngôi nhà tồi tàn, tăm tối. Lúc bước chân vào nhà hình ảnh đầu...
Thư Ngỏ của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Chủ tịch UBCL&HB trực thuộc HĐGMVN
10/05/2011

Thư Ngỏ của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Chủ tịch UBCL&HB trực thuộc HĐGMVN

(GPVO) - Vào trung tuần tháng 8 năm 2011, mười mấy công dân Việt Nam, trong số đó có 8 công dân Công giáo thuộc giáo phận Vinh, bị công an b...
Thư Ngỏ của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Chủ tịch UBCL&HB trực thuộc HĐGMVN Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/05/2011 Rating: 5 (GPVO) - Vào trung tuần tháng 8 năm 2011, mười mấy công dân Việt Nam, trong số đó có 8 công dân Công giáo thuộc giáo phận Vinh, bị công an b...