20111007 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
7 tháng 10, 2011
Giáo dân Thái Hà ra UBND phường Quang Trung
10/07/2011

Giáo dân Thái Hà ra UBND phường Quang Trung

(TNCG) - Theo giấy mời của ủy ban nhân dân phường Quang Trung- Đống Đa- Hà Nội  gửi đến giáo xứ Thái Hà. Cha chánh xứ Giu Se Nguyễn Văn Phư...
Giáo dân Thái Hà ra UBND phường Quang Trung Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/07/2011 Rating: 5 (TNCG) - Theo giấy mời của ủy ban nhân dân phường Quang Trung- Đống Đa- Hà Nội  gửi đến giáo xứ Thái Hà. Cha chánh xứ Giu Se Nguyễn Văn Phư...
Lời Chia Sẻ Của Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng Sau Khi Giáo Dân Đi Ra Phường Quang Trung
10/07/2011

Lời Chia Sẻ Của Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng Sau Khi Giáo Dân Đi Ra Phường Quang Trung

(Thanh Niên Công Giáo) - Như đã thông báo trước đây, Hôm nay đại diện giáo dân đã ra Phường Quang Trung để nghe "thông báo về quyết đị...
Lời Chia Sẻ Của Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng Sau Khi Giáo Dân Đi Ra Phường Quang Trung Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/07/2011 Rating: 5 (Thanh Niên Công Giáo) - Như đã thông báo trước đây, Hôm nay đại diện giáo dân đã ra Phường Quang Trung để nghe "thông báo về quyết đị...
FX Đặng Xuân Diệu  & Những Người Anh Em Bị Bắt - Phần 3
10/07/2011

FX Đặng Xuân Diệu & Những Người Anh Em Bị Bắt - Phần 3

(Nguoibuongio) Mọi khi lúc mà các đảng viên của mình bị bắt, Việt Tân ngay lập tức đăng đàn xác nhận công khai thành viên của mình, ngay cả...
FX Đặng Xuân Diệu & Những Người Anh Em Bị Bắt - Phần 3 Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/07/2011 Rating: 5 (Nguoibuongio) Mọi khi lúc mà các đảng viên của mình bị bắt, Việt Tân ngay lập tức đăng đàn xác nhận công khai thành viên của mình, ngay cả...
Phóng sự: Thăm các gia đình nạn nhân bị bắt ( Phần 2)
10/07/2011

Phóng sự: Thăm các gia đình nạn nhân bị bắt ( Phần 2)

(Anton. Trần An - TNCG) Chuyến hành trình thăm gia đình anh Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Đặng Xuân Diệu, ba trong số 15 người anh em bị Bộ...
Phóng sự: Thăm các gia đình nạn nhân bị bắt ( Phần 2) Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/07/2011 Rating: 5 (Anton. Trần An - TNCG) Chuyến hành trình thăm gia đình anh Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Đặng Xuân Diệu, ba trong số 15 người anh em bị Bộ...