20111008 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
8 tháng 10, 2011
Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
10/08/2011

Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

( HĐGMVN ) Chúng tôi đề nghị với tất cả anh chị em chương trình mục vụ kéo dài 3 năm (2012–2014) với những điểm nhấn như sau: Năm 2012: Hiể...
Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/08/2011 Rating: 5 ( HĐGMVN ) Chúng tôi đề nghị với tất cả anh chị em chương trình mục vụ kéo dài 3 năm (2012–2014) với những điểm nhấn như sau: Năm 2012: Hiể...
Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà phản đối việc quyết chiếm cướp đất tu viện, nhà thờ
10/08/2011

Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà phản đối việc quyết chiếm cướp đất tu viện, nhà thờ

Chúng tôi yêu cầu: (i) Chấm dứt ngay hành vi phát thanh bằng loa phóng thanh chĩa thẳng vào cơ sở tôn giáo (Nhà thờ và Tu viện) Thái Hà – ...
Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Thái Hà phản đối việc quyết chiếm cướp đất tu viện, nhà thờ Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/08/2011 Rating: 5 Chúng tôi yêu cầu: (i) Chấm dứt ngay hành vi phát thanh bằng loa phóng thanh chĩa thẳng vào cơ sở tôn giáo (Nhà thờ và Tu viện) Thái Hà – ...