20111010 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
10 tháng 10, 2011
Tạ Phong Tần - Công An Bắt Người, Khám Nhà Trái Pháp Luật
10/10/2011

Tạ Phong Tần - Công An Bắt Người, Khám Nhà Trái Pháp Luật

(Chuacuuthe) Sài Gòn – Không chấp nhận sự hành xử ngang ngược thô bạo, xâm phạm tài sản cá nhân qua việc vị phạm pháp luật đặc biệt nghiêm t...
Tạ Phong Tần - Công An Bắt Người, Khám Nhà Trái Pháp Luật Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/10/2011 Rating: 5 (Chuacuuthe) Sài Gòn – Không chấp nhận sự hành xử ngang ngược thô bạo, xâm phạm tài sản cá nhân qua việc vị phạm pháp luật đặc biệt nghiêm t...
Mượn rồi chiếm đoạt Tu viện Dòng Chúa Cứu thế và chuyện ‘Vào Đống Đa ra Văn Điển’
10/10/2011

Mượn rồi chiếm đoạt Tu viện Dòng Chúa Cứu thế và chuyện ‘Vào Đống Đa ra Văn Điển’

(NVCL) - Nh ững ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đang rắp tâm cướp đoạt lâu dài Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, nơi đã bị “mượn” từ năm...
Mượn rồi chiếm đoạt Tu viện Dòng Chúa Cứu thế và chuyện ‘Vào Đống Đa ra Văn Điển’ Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/10/2011 Rating: 5 (NVCL) - Nh ững ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đang rắp tâm cướp đoạt lâu dài Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, nơi đã bị “mượn” từ năm...