20111014 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
14 tháng 10, 2011
Sự thật đem lại tự do
10/14/2011

Sự thật đem lại tự do

(Hà Minh Thảo - Vietcatholic ) Tựa đề này được trích ý từ Tin Mừng Thánh Gioan câu 8,32 : « các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải ph...
Sự thật đem lại tự do Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/14/2011 Rating: 5 (Hà Minh Thảo - Vietcatholic ) Tựa đề này được trích ý từ Tin Mừng Thánh Gioan câu 8,32 : « các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải ph...
VOA. 9 dân biểu Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho 13 nhà hoạt động Công giáo
10/14/2011

VOA. 9 dân biểu Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho 13 nhà hoạt động Công giáo

(Trà Mi - VOA ) - Bức thư do dân biểu Ed Royce đề xướng yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thanh ni...
VOA. 9 dân biểu Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho 13 nhà hoạt động Công giáo Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/14/2011 Rating: 5 (Trà Mi - VOA ) - Bức thư do dân biểu Ed Royce đề xướng yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thanh ni...