20111024 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
24 tháng 10, 2011
Nhà cầm quyền cướp cơ sở Dòng MTG Thủ Thiêm
10/24/2011

Nhà cầm quyền cướp cơ sở Dòng MTG Thủ Thiêm

VRNs (24.10.2011) – Trước năm 1975 Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có 3 cơ sở giáo dục tại Thủ Thiêm: 1/ Trường Nữ Thủ Thiêm: số 76A ...
Nhà cầm quyền cướp cơ sở Dòng MTG Thủ Thiêm Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/24/2011 Rating: 5 VRNs (24.10.2011) – Trước năm 1975 Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có 3 cơ sở giáo dục tại Thủ Thiêm: 1/ Trường Nữ Thủ Thiêm: số 76A ...