20111027 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
27 tháng 10, 2011
Giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện
10/27/2011

Giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện

( NVCL )  Chi ề u nay (27/10/2011), các linh m ụ c Dòng Chúa C ứ u Th ế – giáo x ứ Thái Hà đã d ẫ n đ ầ u m ộ t đoàn giáo dân t ớ i Ủ y b...
Giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/27/2011 Rating: 5 ( NVCL )  Chi ề u nay (27/10/2011), các linh m ụ c Dòng Chúa C ứ u Th ế – giáo x ứ Thái Hà đã d ẫ n đ ầ u m ộ t đoàn giáo dân t ớ i Ủ y b...
VOA: Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ ủng hộ các thanh niên Công giáo bị bắt ở VN
10/27/2011

VOA: Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ ủng hộ các thanh niên Công giáo bị bắt ở VN

(Trà Mi - VOA ) Một chiến dịch do giới trẻ ở hải ngoại khởi xướng hầu ủng hộ các thanh niên Công giáo bị bắt tại Việt Nam đang thu hút s...
VOA: Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ ủng hộ các thanh niên Công giáo bị bắt ở VN Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/27/2011 Rating: 5 (Trà Mi - VOA ) Một chiến dịch do giới trẻ ở hải ngoại khởi xướng hầu ủng hộ các thanh niên Công giáo bị bắt tại Việt Nam đang thu hút s...
SVCG Hải Hà: Thánh lễ truyền thồng lần thứ 13 cầu nguyện cho sự hiệp nhất
10/27/2011

SVCG Hải Hà: Thánh lễ truyền thồng lần thứ 13 cầu nguyện cho sự hiệp nhất

( SVCG Hải Hà ) Chúa nhật tuần thứ 4 của tháng 10 hàng năm, và năm nay Chúa Nhật XXX – Khánh Nhật Truyền Giáo, nhóm SVCG Hải Hà được sự ch...
SVCG Hải Hà: Thánh lễ truyền thồng lần thứ 13 cầu nguyện cho sự hiệp nhất Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 10/27/2011 Rating: 5 ( SVCG Hải Hà ) Chúa nhật tuần thứ 4 của tháng 10 hàng năm, và năm nay Chúa Nhật XXX – Khánh Nhật Truyền Giáo, nhóm SVCG Hải Hà được sự ch...