20111108 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
8 tháng 11, 2011
SOS: côn đồ nhà nước tấn công giáo dân Thái Hà, bắt đi một người
11/08/2011

SOS: côn đồ nhà nước tấn công giáo dân Thái Hà, bắt đi một người

VRNs (08.11.2011)- Hà Nội – Sáng sớm hôm nay, ngày 8/11/2011, bà Lý, tổ trưởng dân phố khu vực Nhà thờ Thái Hà cùng với một nhóm côn đồ ...
SOS: côn đồ nhà nước tấn công giáo dân Thái Hà, bắt đi một người Reviewed by Admin on 11/08/2011 Rating: 5 VRNs (08.11.2011)- Hà Nội – Sáng sớm hôm nay, ngày 8/11/2011, bà Lý, tổ trưởng dân phố khu vực Nhà thờ Thái Hà cùng với một nhóm côn đồ ...
13 đoàn thể TN.SV.VN. trên thế giới lên tiếng bảo vệ 15 thanh niên bị bắt giam trái pháp luật
11/08/2011

13 đoàn thể TN.SV.VN. trên thế giới lên tiếng bảo vệ 15 thanh niên bị bắt giam trái pháp luật

VRNs (08.11.2011) – Texas, USA – “Chúng tôi phản đối tất cả những hành động đàn áp và bắt bớ này của chế độ Hà Nội. Chúng tôi, giới tr...
13 đoàn thể TN.SV.VN. trên thế giới lên tiếng bảo vệ 15 thanh niên bị bắt giam trái pháp luật Reviewed by Admin on 11/08/2011 Rating: 5 VRNs (08.11.2011) – Texas, USA – “Chúng tôi phản đối tất cả những hành động đàn áp và bắt bớ này của chế độ Hà Nội. Chúng tôi, giới tr...
Dân biểu Úc đòi phóng thích các thanh niên sinh viên Vinh
11/08/2011

Dân biểu Úc đòi phóng thích các thanh niên sinh viên Vinh

Diễn đàn CTM - Ian M Britza Ngày 4 tháng 11 năm 2011 Ông Nguyễn Tấn Dũng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Văn phòng Chính phủ 1 ...
Dân biểu Úc đòi phóng thích các thanh niên sinh viên Vinh Reviewed by Admin on 11/08/2011 Rating: 5 Diễn đàn CTM - Ian M Britza Ngày 4 tháng 11 năm 2011 Ông Nguyễn Tấn Dũng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Văn phòng Chính phủ 1 ...