20111109 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
9 tháng 11, 2011
Giáo dân Thái Hà đã về nhà
11/09/2011

Giáo dân Thái Hà đã về nhà

Nguoibuongio1972 - 19 giờ ngày 9-11-2011, ông Lu-i Vũ Đức Dũng đã về từ trụ sở phòng PC14 CATPHN sau 36 tiếng đồng hồ bị giữ tại đó. ...
Giáo dân Thái Hà đã về nhà Reviewed by Admin on 11/09/2011 Rating: 5 Nguoibuongio1972 - 19 giờ ngày 9-11-2011, ông Lu-i Vũ Đức Dũng đã về từ trụ sở phòng PC14 CATPHN sau 36 tiếng đồng hồ bị giữ tại đó. ...
Giáo xứ Nghi Lộc, GP Vinh nổi lửa hiệp thông với Thái Hà
11/09/2011

Giáo xứ Nghi Lộc, GP Vinh nổi lửa hiệp thông với Thái Hà

Congdoanvinh.com - Được tin SOS của người anh em Giáo xứ Thái Hà: vào lúc 14h45 ngày 03 tháng 11 năm 2011, có một toán khoảng 100 người...
Giáo xứ Nghi Lộc, GP Vinh nổi lửa hiệp thông với Thái Hà Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 11/09/2011 Rating: 5 Congdoanvinh.com - Được tin SOS của người anh em Giáo xứ Thái Hà: vào lúc 14h45 ngày 03 tháng 11 năm 2011, có một toán khoảng 100 người...
Tuyên Bố Chung Của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Chống Lại Sự Giam Giữ Trái Pháp Luật
11/09/2011

Tuyên Bố Chung Của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Chống Lại Sự Giam Giữ Trái Pháp Luật

www.baomoionline.com - Tuyên Bố Chung Của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Chống Lại Sự Giam Giữ Trái Pháp Luật. - Liên Hội Sinh Viên Vi...
Tuyên Bố Chung Của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Chống Lại Sự Giam Giữ Trái Pháp Luật Reviewed by Admin on 11/09/2011 Rating: 5 www.baomoionline.com - Tuyên Bố Chung Của Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Chống Lại Sự Giam Giữ Trái Pháp Luật. - Liên Hội Sinh Viên Vi...