20111117 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
17 tháng 11, 2011
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long trình bày trên SBS Radio Australia tình hình giáo xứ Thái Hà Reviewed by Admin on 11/17/2011 Rating: 5 Nguồn: www.vietcatholic.net
Cập nhật tình hình tại Giáo xứ Thái Hà vào lúc 6h15 ngày 17.11.2011
11/17/2011

Cập nhật tình hình tại Giáo xứ Thái Hà vào lúc 6h15 ngày 17.11.2011

Cộng đoàn Vinh - Tuy đêm qua phải thức khuya canh chừng, nhưng với lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa, giáo dân vẫn tham dự Thánh lễ đông ...
Cập nhật tình hình tại Giáo xứ Thái Hà vào lúc 6h15 ngày 17.11.2011 Reviewed by Admin on 11/17/2011 Rating: 5 Cộng đoàn Vinh - Tuy đêm qua phải thức khuya canh chừng, nhưng với lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa, giáo dân vẫn tham dự Thánh lễ đông ...
Cập nhật hình ảnh nhà cấm quyền thi công lúc 1h30
11/17/2011

Cập nhật hình ảnh nhà cấm quyền thi công lúc 1h30

Cộng đoàn Vinh - Ban Truyền thông Cộng đoàn Vinh đang liên tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế -...
Cập nhật hình ảnh nhà cấm quyền thi công lúc 1h30 Reviewed by Admin on 11/17/2011 Rating: 5 Cộng đoàn Vinh - Ban Truyền thông Cộng đoàn Vinh đang liên tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế -...
Chính quyền chuẩn bị để tấn công vào Thái Hà đêm nay 16.11.2011
11/17/2011

Chính quyền chuẩn bị để tấn công vào Thái Hà đêm nay 16.11.2011

Congdoanvinh  - Chiều nay, theo thông tin chúng tôi nhận được thì chính quyền đã chuẩn bị công an, dân phòng, xe cảnh sát và một số trang bị...
Chính quyền chuẩn bị để tấn công vào Thái Hà đêm nay 16.11.2011 Reviewed by Admin on 11/17/2011 Rating: 5 Congdoanvinh  - Chiều nay, theo thông tin chúng tôi nhận được thì chính quyền đã chuẩn bị công an, dân phòng, xe cảnh sát và một số trang bị...