20111218 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
18 tháng 12, 2011
Đồng hương giáo phận vinh tại miền nam, mừng lễ giáng sinh.
12/18/2011

Đồng hương giáo phận vinh tại miền nam, mừng lễ giáng sinh.

TNCG - Ngày 18 – 12, anh em hội đồng hương xa quê Giáo Phận Vinh tại miền nam tổ chức mừng lễ giáng sinh, đây là lần đầu tiên giáo phận ...
Đồng hương giáo phận vinh tại miền nam, mừng lễ giáng sinh. Reviewed by cu tí on 12/18/2011 Rating: 5 TNCG - Ngày 18 – 12, anh em hội đồng hương xa quê Giáo Phận Vinh tại miền nam tổ chức mừng lễ giáng sinh, đây là lần đầu tiên giáo phận ...
Người Mẹ Của Hai Con Nhỏ Xin Gặp Chồng Bị Bắt Cóc Đã Bốn Tháng Nay Bị Từ Chối
12/18/2011

Người Mẹ Của Hai Con Nhỏ Xin Gặp Chồng Bị Bắt Cóc Đã Bốn Tháng Nay Bị Từ Chối

(TNCG) - Chúng tôi v ừ a m ớ i nh ậ n đ ư ợ c đ ơ n xin thăm g ặ p ch ồ ng sau đây c ủ a ch ị Đinh Th ị Oanh là v ợ c ủ a Võ s ư Ngu...
Người Mẹ Của Hai Con Nhỏ Xin Gặp Chồng Bị Bắt Cóc Đã Bốn Tháng Nay Bị Từ Chối Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 12/18/2011 Rating: 5 (TNCG) - Chúng tôi v ừ a m ớ i nh ậ n đ ư ợ c đ ơ n xin thăm g ặ p ch ồ ng sau đây c ủ a ch ị Đinh Th ị Oanh là v ợ c ủ a Võ s ư Ngu...
Ngày quốc tế chống bách hại Kitô hữu
12/18/2011

Ngày quốc tế chống bách hại Kitô hữu

TNCG - Đề nghị của Đúc Cha Dominique Mamberti tại Hội Nghị Thượng Đỉnh OSCE Rôma, 15/12/2011 (ZENIT.org) - Thiết lập một ngày quốc tế ...
Ngày quốc tế chống bách hại Kitô hữu Reviewed by Admin on 12/18/2011 Rating: 5 TNCG - Đề nghị của Đúc Cha Dominique Mamberti tại Hội Nghị Thượng Đỉnh OSCE Rôma, 15/12/2011 (ZENIT.org) - Thiết lập một ngày quốc tế ...