20111222 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
22 tháng 12, 2011
Làm chuyển động xã hội dân sự có lợi cho giới trẻ - Đức Bênêdictô XVI gửi gấm công lý và hòa bình cho họ
12/22/2011

Làm chuyển động xã hội dân sự có lợi cho giới trẻ - Đức Bênêdictô XVI gửi gấm công lý và hòa bình cho họ

(TNCG) - Rôma, ngày 16/12/2011  – ĐGH Biển Đức XVI trao gửi cho giới trẻ việc thực hiện công lý và hòa bình trên thế giới. Ngài kêu gọi ...
Làm chuyển động xã hội dân sự có lợi cho giới trẻ - Đức Bênêdictô XVI gửi gấm công lý và hòa bình cho họ Reviewed by Admin on 12/22/2011 Rating: 5 (TNCG) - Rôma, ngày 16/12/2011  – ĐGH Biển Đức XVI trao gửi cho giới trẻ việc thực hiện công lý và hòa bình trên thế giới. Ngài kêu gọi ...
Giới trẻ Công giáo và Công lý – Hòa bình
12/22/2011

Giới trẻ Công giáo và Công lý – Hòa bình

VRNs (22.12.2011) – Sài Gòn – Mới đây, khi một vài bạn sinh viên Công giáo ở Sàigòn được hỏi có quan tâm gì đến xã hội và các vấn đề mà ...
Giới trẻ Công giáo và Công lý – Hòa bình Reviewed by Admin on 12/22/2011 Rating: 5 VRNs (22.12.2011) – Sài Gòn – Mới đây, khi một vài bạn sinh viên Công giáo ở Sàigòn được hỏi có quan tâm gì đến xã hội và các vấn đề mà ...