20111231 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
31 tháng 12, 2011
Chuyện “tấm thiệp Giáng Sinh” gởi các thanh niên công giáo, tin lành bị bắt! (phần 1)
12/31/2011

Chuyện “tấm thiệp Giáng Sinh” gởi các thanh niên công giáo, tin lành bị bắt! (phần 1)

(TNCG) - “Lễ Giáng sinh” là một trong những ngày lễ lớn của những người tin vào Chúa Kitô. Lễ giáng sinh không còn là của riêng người th...
Chuyện “tấm thiệp Giáng Sinh” gởi các thanh niên công giáo, tin lành bị bắt! (phần 1) Reviewed by Admin on 12/31/2011 Rating: 5 (TNCG) - “Lễ Giáng sinh” là một trong những ngày lễ lớn của những người tin vào Chúa Kitô. Lễ giáng sinh không còn là của riêng người th...

Liệu chính quyền có tiếp tục bắt cóc người Vinh không ?

(TNCG) - Tin anh Phêro Nguy ễ n Đình C ươ ng và Gioan Baotixita Hoàng Phong  v ừ a b ị b ắ t đi làm nhiều sinh viên ở Vinh  lo âu là ch...
Liệu chính quyền có tiếp tục bắt cóc người Vinh không ? Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 12/31/2011 Rating: 5 (TNCG) - Tin anh Phêro Nguy ễ n Đình C ươ ng và Gioan Baotixita Hoàng Phong  v ừ a b ị b ắ t đi làm nhiều sinh viên ở Vinh  lo âu là ch...