20120104 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
4 tháng 1, 2012
Kiên Nhẫn Và Bền Gan, hai đức tính cần cho Công Lý và Hòa Bình
1/04/2012

Kiên Nhẫn Và Bền Gan, hai đức tính cần cho Công Lý và Hòa Bình

(TNCG) - Kiên Nhẫn Và Bền Gan, hai đức tính cần cho Công Lý và Hòa Bình. Giờ kinh Truyền Tin ngày 01/01/2012 RÔMA , Chúa nhật 01/0...
Kiên Nhẫn Và Bền Gan, hai đức tính cần cho Công Lý và Hòa Bình Reviewed by Admin on 1/04/2012 Rating: 5 (TNCG) - Kiên Nhẫn Và Bền Gan, hai đức tính cần cho Công Lý và Hòa Bình. Giờ kinh Truyền Tin ngày 01/01/2012 RÔMA , Chúa nhật 01/0...
Thân mến tặng 17 người con thân yêu của Chúa
1/04/2012

Thân mến tặng 17 người con thân yêu của Chúa

Tôma Thuỷ Nhân - Thân mến tặng 17 người con thân yêu của Chúa Đêm xuống sương rơi, gió lạnh lùng Thương những người em chốn lao lung ...
Thân mến tặng 17 người con thân yêu của Chúa Reviewed by Admin on 1/04/2012 Rating: 5 Tôma Thuỷ Nhân - Thân mến tặng 17 người con thân yêu của Chúa Đêm xuống sương rơi, gió lạnh lùng Thương những người em chốn lao lung ...