20120228 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
28 tháng 2, 2012
Làm gì để lấy lại lòng tin nhân dân?
2/28/2012

Làm gì để lấy lại lòng tin nhân dân?

BBC - Một số người quan tâm chính trị đang sống ở Hà Nội tỏ ra không tin vào kết quả chỉnh đốn Đảng dù một hội nghị lớn đang diễn ra. ...
Làm gì để lấy lại lòng tin nhân dân? Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 BBC - Một số người quan tâm chính trị đang sống ở Hà Nội tỏ ra không tin vào kết quả chỉnh đốn Đảng dù một hội nghị lớn đang diễn ra. ...
Phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam
2/28/2012

Phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam

VRNs (28.02.2012) – Theo lịch thỏa thuận, phái đoàn Tòa Thánh sẽ thăm và làm việc với nhà cầm quyền Việt Nam trong hai ngày 27 và 28/02/...
Phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 VRNs (28.02.2012) – Theo lịch thỏa thuận, phái đoàn Tòa Thánh sẽ thăm và làm việc với nhà cầm quyền Việt Nam trong hai ngày 27 và 28/02/...

Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, Ofm: “Sống dưới chế độ độc tài toàn trị, ý chí người dân bị tê liệt vì sợ hãi”

NVCL - Tối 26/2, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh...
Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, Ofm: “Sống dưới chế độ độc tài toàn trị, ý chí người dân bị tê liệt vì sợ hãi” Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 NVCL - Tối 26/2, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh...
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gặp Việt kiều tại Quận Cam
2/28/2012

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gặp Việt kiều tại Quận Cam

VRNs (28.02.2012) – California, USA – Từ Garden Grove, CA, văn phòng dân biểu Sanchez vừa phát hành thông báo việc tổ chức diễn đàn để t...
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gặp Việt kiều tại Quận Cam Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 VRNs (28.02.2012) – California, USA – Từ Garden Grove, CA, văn phòng dân biểu Sanchez vừa phát hành thông báo việc tổ chức diễn đàn để t...
Lại đem địch ra dọa
2/28/2012

Lại đem địch ra dọa

Nguyễn Quang Lập - Tối qua đi nhậu, một ông bạn khuyên mình, nói ông bơn bớt chuyện Tiên Lãng tiên léo đi, không người ta lại qui ông là...
Lại đem địch ra dọa Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 Nguyễn Quang Lập - Tối qua đi nhậu, một ông bạn khuyên mình, nói ông bơn bớt chuyện Tiên Lãng tiên léo đi, không người ta lại qui ông là...
Vụ Tiên Lãng - kỳ 27: Mấy ý nghĩ nhân hội nghị trung ương đảng
2/28/2012

Vụ Tiên Lãng - kỳ 27: Mấy ý nghĩ nhân hội nghị trung ương đảng

Nguyễn Qang Vinh - Các bác CM phàn nàn, vụ Tiên Lãng chậm thế, chậm thế là không khách quan. Cu Vinh đã theo nhiều vụ, nếu xét về tiế...
Vụ Tiên Lãng - kỳ 27: Mấy ý nghĩ nhân hội nghị trung ương đảng Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 Nguyễn Qang Vinh - Các bác CM phàn nàn, vụ Tiên Lãng chậm thế, chậm thế là không khách quan. Cu Vinh đã theo nhiều vụ, nếu xét về tiế...

Khối 8406 Điều Trần Về Tăng Cường Đối Thoại Nhân Quyền Úc Việt

Tin Úc Châu : Sáng thứ sáu 24/02/2012 vào lúc 11 giờ 30, Khối 8406 đã được mời và ra điều trần trước tiểu Ủy ban Nhân Quyền thuộc Quốc Hộ...
Khối 8406 Điều Trần Về Tăng Cường Đối Thoại Nhân Quyền Úc Việt Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 Tin Úc Châu : Sáng thứ sáu 24/02/2012 vào lúc 11 giờ 30, Khối 8406 đã được mời và ra điều trần trước tiểu Ủy ban Nhân Quyền thuộc Quốc Hộ...

Nhân quyền trong huấn dụ xã hội của giáo hội

NGUYỄN HỌC TẬP   -   I - Giáo Hội và nhân quyền, từ đối đầu đến thông cảm đối thoại: Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Và Quyền Công Dân Cách ...
Nhân quyền trong huấn dụ xã hội của giáo hội Reviewed by Hoài An on 2/28/2012 Rating: 5 NGUYỄN HỌC TẬP   -   I - Giáo Hội và nhân quyền, từ đối đầu đến thông cảm đối thoại: Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Và Quyền Công Dân Cách ...