20120722 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
22 tháng 7, 2012
Tổng hợp biểu tình toàn quốc ngày 22.7.2012
7/22/2012

Tổng hợp biểu tình toàn quốc ngày 22.7.2012

TNCG  -  Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình biểu toàn quốc trên trang  www.danoan2012.blogspot.com . Tại các điểm Hà Nội,  Vinh,  Huế, Đà Nẵ...
Tổng hợp biểu tình toàn quốc ngày 22.7.2012 Reviewed by Admin on 7/22/2012 Rating: 5 TNCG  -  Hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình biểu toàn quốc trên trang  www.danoan2012.blogspot.com . Tại các điểm Hà Nội,  Vinh,  Huế, Đà Nẵ...