20120724 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
24 tháng 7, 2012

Paulus Lê Sơn Bị Chuyển Khỏi Trại Tạm Giam B14

(TNCG)  Theo thông tin chúng tôi v ừ a nh ậ n đ ư ợ c thì Blogger Paulus Lê Văn S ơ n đã b ị chuy ể n kh ỏ i tr ạ i t ạ m giam B14 (c ủ...
Paulus Lê Sơn Bị Chuyển Khỏi Trại Tạm Giam B14 Reviewed by thanhnienconggiao.blogspot.com on 7/24/2012 Rating: 5 (TNCG)  Theo thông tin chúng tôi v ừ a nh ậ n đ ư ợ c thì Blogger Paulus Lê Văn S ơ n đã b ị chuy ể n kh ỏ i tr ạ i t ạ m giam B14 (c ủ...
Đi tìm chân dung giáo gian Lê Văn Trí
7/24/2012

Đi tìm chân dung giáo gian Lê Văn Trí

Chuyện kể rằng giữa lúc nhà độc tài Otto von Bismarck (1815-1898) ra tay bách hại đạo Chúa dữ tợn nhất thì nhiều người Đức chuyền tay xem...
Đi tìm chân dung giáo gian Lê Văn Trí Reviewed by Hoài An on 7/24/2012 Rating: 5 Chuyện kể rằng giữa lúc nhà độc tài Otto von Bismarck (1815-1898) ra tay bách hại đạo Chúa dữ tợn nhất thì nhiều người Đức chuyền tay xem...
Hãy đứng lên xứ Nghệ ơi.
7/24/2012

Hãy đứng lên xứ Nghệ ơi.

Trần An -  Từ ngày 20 lời kêu gọi tổng biểu tình toàn quốc đã tràn ngập trên mạng xã hôi face, trên các blog. website lề trái, các địa đi...
Hãy đứng lên xứ Nghệ ơi. Reviewed by Hoài An on 7/24/2012 Rating: 5 Trần An -  Từ ngày 20 lời kêu gọi tổng biểu tình toàn quốc đã tràn ngập trên mạng xã hôi face, trên các blog. website lề trái, các địa đi...
Bảo vệ nhân quyền từ phía giáo hội công giáo 2
7/24/2012

Bảo vệ nhân quyền từ phía giáo hội công giáo 2

NGUYỄN HỌC TẬP  -  2 - Phương diện luật pháp và ngoại giao.  Dưới phương diện luật pháp và ngoại giao, trong lãnh vực Giáo Hội toà...
Bảo vệ nhân quyền từ phía giáo hội công giáo 2 Reviewed by Hoài An on 7/24/2012 Rating: 5 NGUYỄN HỌC TẬP  -  2 - Phương diện luật pháp và ngoại giao.  Dưới phương diện luật pháp và ngoại giao, trong lãnh vực Giáo Hội toà...
Di hại của chế độ cộng sản về vật chất và tinh thần
7/24/2012

Di hại của chế độ cộng sản về vật chất và tinh thần

Chu Chi Nam (Danlambao) - Ngày hôm nay qua quyển Hắc thư của Chủ nghĩa cộng sản (Le Livre noire du Communisme), qua Tượng đài Kỷ niệm nh...
Di hại của chế độ cộng sản về vật chất và tinh thần Reviewed by Hoài An on 7/24/2012 Rating: 5 Chu Chi Nam (Danlambao) - Ngày hôm nay qua quyển Hắc thư của Chủ nghĩa cộng sản (Le Livre noire du Communisme), qua Tượng đài Kỷ niệm nh...
Đóng góp thêm sự thật cho bài viết “Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ” của Đặng Chí Hùng
7/24/2012

Đóng góp thêm sự thật cho bài viết “Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ” của Đặng Chí Hùng

Truyền Tấn (Danlambao) - Muốn nhận dạng cái đầu của hệ thống MAO-HỒ để coi họ đã âm mưu gì đối với Việt Nam, chúng ta cám ơn hai nhà văn...
Đóng góp thêm sự thật cho bài viết “Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ” của Đặng Chí Hùng Reviewed by Hoài An on 7/24/2012 Rating: 5 Truyền Tấn (Danlambao) - Muốn nhận dạng cái đầu của hệ thống MAO-HỒ để coi họ đã âm mưu gì đối với Việt Nam, chúng ta cám ơn hai nhà văn...
Ai bắt các cháu phải thế này?
7/24/2012

Ai bắt các cháu phải thế này?

Nguyễn Tường Thụy - Hàng rào chắn trên đường Điện Biên Phủ ngăn người biểu tình tới khu vực đại sứ quán Trung Quốc được dựng lên rất kiê...
Ai bắt các cháu phải thế này? Reviewed by Hoài An on 7/24/2012 Rating: 5 Nguyễn Tường Thụy - Hàng rào chắn trên đường Điện Biên Phủ ngăn người biểu tình tới khu vực đại sứ quán Trung Quốc được dựng lên rất kiê...
Thỉnh nguyện thư gởi Liên minh Âu châu
7/24/2012

Thỉnh nguyện thư gởi Liên minh Âu châu

VRNs (24.07.2012) - Paris, Pháp - Liên Minh Âu Châu (EU) và Việt Nam vừa khởi đầu đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA...
Thỉnh nguyện thư gởi Liên minh Âu châu Reviewed by Hoài An on 7/24/2012 Rating: 5 VRNs (24.07.2012) - Paris, Pháp - Liên Minh Âu Châu (EU) và Việt Nam vừa khởi đầu đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA...