20120813 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
13 tháng 8, 2012
“Trí cũng đành phải tráo”
8/13/2012

“Trí cũng đành phải tráo”

Hoàng Thanh Trúc  - “ Hiến pháp có xác định quyền biểu tình của công dân, nhưng... chưa có luật, còn Nghị định 38 quy định tụ tập đông n...
“Trí cũng đành phải tráo” Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 Hoàng Thanh Trúc  - “ Hiến pháp có xác định quyền biểu tình của công dân, nhưng... chưa có luật, còn Nghị định 38 quy định tụ tập đông n...
Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết trên vấn đề Biển Đông
8/13/2012

Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết trên vấn đề Biển Đông

Trọng Nghĩa   -  Phát biểu sau cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì vào hôm nay 12/08/2012, Ngoại trưởng Malaysia Anif...
Malaysia kêu gọi ASEAN đoàn kết trên vấn đề Biển Đông Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 Trọng Nghĩa   -  Phát biểu sau cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì vào hôm nay 12/08/2012, Ngoại trưởng Malaysia Anif...

Tác giả của những bài hát yêu nước bị kết tội phản động

VRNs (13.08.2012) – Sài Gòn – Tác giả của các nhạc phẩm hát Lỡ chuyến đò chiều, Chơi vơi câu hò, Miền Trung ơi, Người Việt Nam, Cho con n...
Tác giả của những bài hát yêu nước bị kết tội phản động Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 VRNs (13.08.2012) – Sài Gòn – Tác giả của các nhạc phẩm hát Lỡ chuyến đò chiều, Chơi vơi câu hò, Miền Trung ơi, Người Việt Nam, Cho con n...
Bỏ Cộng cứu nước
8/13/2012

Bỏ Cộng cứu nước

Ngô Nhân Dụng -  Bài Giải Cộng Nhi Thoát của Hà Sĩ Phu mới được công bố có thể gửi ngay cho các đảng viên cộng sản Việt Nam để giúp họ tự...
Bỏ Cộng cứu nước Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 Ngô Nhân Dụng -  Bài Giải Cộng Nhi Thoát của Hà Sĩ Phu mới được công bố có thể gửi ngay cho các đảng viên cộng sản Việt Nam để giúp họ tự...

Nữ tín đồ PGHH bịnh nặng trong tù không được đưa đi trị bịnh

Cổng vào ngôi chùa Phật giáo Hòa  Hảo An Hòa Tự ở An Giang. (Ảnh minh họa) RFA - Tín đồ PGHH, bà Mai Thị Dung, một tù nhân lương tâm,...
Nữ tín đồ PGHH bịnh nặng trong tù không được đưa đi trị bịnh Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 Cổng vào ngôi chùa Phật giáo Hòa  Hảo An Hòa Tự ở An Giang. (Ảnh minh họa) RFA - Tín đồ PGHH, bà Mai Thị Dung, một tù nhân lương tâm,...
Đảng sẽ ‘phê và tự phê’ trên toàn quốc
8/13/2012

Đảng sẽ ‘phê và tự phê’ trên toàn quốc

BBC - Đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa có đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trên phạm vi cả nước để thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về c...
Đảng sẽ ‘phê và tự phê’ trên toàn quốc Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 BBC - Đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa có đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trên phạm vi cả nước để thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về c...
Một Việt kiều Thụy Sĩ yêu cầu Đài Truyền Hình Hà Nội xin lỗi
8/13/2012

Một Việt kiều Thụy Sĩ yêu cầu Đài Truyền Hình Hà Nội xin lỗi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Biên Hòa, ngày 10 tháng 08 năm 2012 ...
Một Việt kiều Thụy Sĩ yêu cầu Đài Truyền Hình Hà Nội xin lỗi Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Biên Hòa, ngày 10 tháng 08 năm 2012 ...

Bức thư tâm huyết của một đảng viện 64 năm tuổi đảng

Bức thư tâm huyết gửi TBT Nguyễn Phú Trọng  và Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh NXD  - Hơn 60 năm qua tôi càng thấy cán bộ hiện nay, Đảng v...
Bức thư tâm huyết của một đảng viện 64 năm tuổi đảng Reviewed by Hoài An on 8/13/2012 Rating: 5 Bức thư tâm huyết gửi TBT Nguyễn Phú Trọng  và Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh NXD  - Hơn 60 năm qua tôi càng thấy cán bộ hiện nay, Đảng v...