20121022 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
22 tháng 10, 2012

Mười Bảy Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành: Chẳng Ai Có Tội!

    Anthony Thiên Ân (TNCG)  - Cũng như những người con ưu tú khác của đất nước, 17 Thanh niên Công giáo và Tin lành (từ sau sẽ gọi là cá...
Mười Bảy Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành: Chẳng Ai Có Tội! Reviewed by Admin on 10/22/2012 Rating: 5     Anthony Thiên Ân (TNCG)  - Cũng như những người con ưu tú khác của đất nước, 17 Thanh niên Công giáo và Tin lành (từ sau sẽ gọi là cá...

“Đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”

Paulo Thành Nguyễn - Translated by Ganh Hang Hoa (Danlambao) The mother of university student Nguyen Phuong Uyen, Mrs. Nguyen Thi N...
“Đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình” Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5 Paulo Thành Nguyễn - Translated by Ganh Hang Hoa (Danlambao) The mother of university student Nguyen Phuong Uyen, Mrs. Nguyen Thi N...
Bàn về kết quả Hội nghị Trung ương 6
10/22/2012

Bàn về kết quả Hội nghị Trung ương 6

Nguyễn Thanh Giang (Danlambao) - Nghị quyết Hội nghị TW 4 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem là đợt “sinh hoạt Đảng mang ý nghĩa thi...
Bàn về kết quả Hội nghị Trung ương 6 Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5 Nguyễn Thanh Giang (Danlambao) - Nghị quyết Hội nghị TW 4 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem là đợt “sinh hoạt Đảng mang ý nghĩa thi...
Bãi cọc Bạch Đằng – Biểu tượng ý chí chống ngoại xâm của người Việt
10/22/2012

Bãi cọc Bạch Đằng – Biểu tượng ý chí chống ngoại xâm của người Việt

  BienDong.Net: Bạch Đằng – dòng sông lịch sử với 3 trận thủy chiến đại thắng của ông cha ta vào các năm 938, 981, 1288 đã trở thành biểu t...
Bãi cọc Bạch Đằng – Biểu tượng ý chí chống ngoại xâm của người Việt Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5   BienDong.Net: Bạch Đằng – dòng sông lịch sử với 3 trận thủy chiến đại thắng của ông cha ta vào các năm 938, 981, 1288 đã trở thành biểu t...
Định nghĩa của “phản biện”
10/22/2012

Định nghĩa của “phản biện”

TS Vũ Quang Việt, Photo courtesy of diendan.org Thanh Trúc - TS Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên LHQ, hiện là tư vấn cho LHQ và một...
Định nghĩa của “phản biện” Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5 TS Vũ Quang Việt, Photo courtesy of diendan.org Thanh Trúc - TS Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên LHQ, hiện là tư vấn cho LHQ và một...
Tại sao tôi không được phép là tôi?
10/22/2012

Tại sao tôi không được phép là tôi?

Phản hồi nhân bài viết “ Phản động nhân danh lòng yêu nước ” của tác giả Anh Khôi đăng trên báo Nhân Dân. Phạm Lê Vương Các – Sinh vi...
Tại sao tôi không được phép là tôi? Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5 Phản hồi nhân bài viết “ Phản động nhân danh lòng yêu nước ” của tác giả Anh Khôi đăng trên báo Nhân Dân. Phạm Lê Vương Các – Sinh vi...

Trường hợp nhạc sĩ Việt Khang, đôi lời thưa chủ tịch

Đỗ Trung Quân - NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN NGAY CÒN SINH THỜI THÌ “ GIA TÀI CỦA MẸ “ CŨNG MẶC NHIÊN BỊ CẤM HÁT BỞI NHỮNG CA TỪ “ MỘT NGÀN NĂ...
Trường hợp nhạc sĩ Việt Khang, đôi lời thưa chủ tịch Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5 Đỗ Trung Quân - NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN NGAY CÒN SINH THỜI THÌ “ GIA TÀI CỦA MẸ “ CŨNG MẶC NHIÊN BỊ CẤM HÁT BỞI NHỮNG CA TỪ “ MỘT NGÀN NĂ...
Dân Tây Tạng lại tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc
10/22/2012

Dân Tây Tạng lại tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc

Tu sĩ Palden Choetso tự thiêu, ngày 03/11/2011,  tại thành phố Đạo Phu, Khu tự trị Cam Tư, tỉnh  Tứ Xuyên (ảnh từ video - freetibet.o...
Dân Tây Tạng lại tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5 Tu sĩ Palden Choetso tự thiêu, ngày 03/11/2011,  tại thành phố Đạo Phu, Khu tự trị Cam Tư, tỉnh  Tứ Xuyên (ảnh từ video - freetibet.o...

Thư cầu cứu khẩn cấp chủ tịch nước

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/10/2012  Thư cầu cứu khẩn cấp  Kính gởi: Bác Chủ tịch Nước CHXHCNVN: Trương Tấn Sang  Trước hết ...
Thư cầu cứu khẩn cấp chủ tịch nước Reviewed by Em Binh on 10/22/2012 Rating: 5 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/10/2012  Thư cầu cứu khẩn cấp  Kính gởi: Bác Chủ tịch Nước CHXHCNVN: Trương Tấn Sang  Trước hết ...