20121119 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 11, 2012
Những ngọn nến của tình liên đới
11/19/2012

Những ngọn nến của tình liên đới

Anthony Thiên Ân - Nghệ An: Hợp cùng toàn thể Giáo Hội trong ngày kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như cầu nguyện cho những ng...
Những ngọn nến của tình liên đới Reviewed by Công Giáo Thanh Niên on 11/19/2012 Rating: 5 Anthony Thiên Ân - Nghệ An: Hợp cùng toàn thể Giáo Hội trong ngày kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như cầu nguyện cho những ng...
Việt Nam Và Khủng Hoảng: Khủng Hoảng Công Lý, Khủng Hoảng Luật Pháp, Hay Khủng Hoảng Chánh Trị Lỗi Thời?
11/19/2012

Việt Nam Và Khủng Hoảng: Khủng Hoảng Công Lý, Khủng Hoảng Luật Pháp, Hay Khủng Hoảng Chánh Trị Lỗi Thời?

(TS. Phan Văn Song/ 17.11.2012) Bắt người trái phép, xử án vội vàng: khủng hoảng Công lý (Justice), khủng hoảng Luật pháp (Droit), ha...
Việt Nam Và Khủng Hoảng: Khủng Hoảng Công Lý, Khủng Hoảng Luật Pháp, Hay Khủng Hoảng Chánh Trị Lỗi Thời? Reviewed by Răng Ra Ri on 11/19/2012 Rating: 5 (TS. Phan Văn Song/ 17.11.2012) Bắt người trái phép, xử án vội vàng: khủng hoảng Công lý (Justice), khủng hoảng Luật pháp (Droit), ha...

Kêu cứu cho Phaolô Trần Minh Nhật

VRNs (19.11.2012) – Sài Gòn – Nguyễn Quang Đồng, một người bạn của Phaolô Trần Minh Nhật vừa gởi đến chúng tôi Tâm Thư của anh nói về sự...
Kêu cứu cho Phaolô Trần Minh Nhật Reviewed by Răng Ra Ri on 11/19/2012 Rating: 5 VRNs (19.11.2012) – Sài Gòn – Nguyễn Quang Đồng, một người bạn của Phaolô Trần Minh Nhật vừa gởi đến chúng tôi Tâm Thư của anh nói về sự...