20121219 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 12, 2012
Hiến pháp hay hợp đồng điện nước?
12/19/2012

Hiến pháp hay hợp đồng điện nước?

LS Lê Quốc Quân - Đó là từ ngày 2/1 đến 31/3/2013 Nhà nước sẽ lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, tháng 5/2013 sẽ...
Hiến pháp hay hợp đồng điện nước? Reviewed by Răng Ra Ri on 12/19/2012 Rating: 5 LS Lê Quốc Quân - Đó là từ ngày 2/1 đến 31/3/2013 Nhà nước sẽ lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, tháng 5/2013 sẽ...
DienDanCTM vừa nhận được bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, đề ngày 11/10/2012 đối với Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, bao gồm ...
Reviewed by Răng Ra Ri on 12/19/2012 Rating: 5 DienDanCTM vừa nhận được bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, đề ngày 11/10/2012 đối với Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, bao gồm ...