20130120 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
20 tháng 1, 2013
LS Nguyễn Văn Đài- 18.1.2013 Trong Hiến pháp của tất cả các nước trên thế giới đều qui định quyền lực tối thượng của quốc gia thuộc về n...
Reviewed by Răng Ra Ri on 1/20/2013 Rating: 5 LS Nguyễn Văn Đài- 18.1.2013 Trong Hiến pháp của tất cả các nước trên thế giới đều qui định quyền lực tối thượng của quốc gia thuộc về n...