20130219 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 2, 2013
Sydney Tiếp Tục Xuống Đường Vận Động Ký Tên Trên Bản Lên Tiếng
2/19/2013

Sydney Tiếp Tục Xuống Đường Vận Động Ký Tên Trên Bản Lên Tiếng

TNCG, FB – 18.2.2013: Trong hai ngày cuối tuần 16 và 17.2, Hội Đồng Thành Phố Fairfield/Sydney đã tổ chức một Hội Chợ Tết Quý Tỵ tại tru...
Sydney Tiếp Tục Xuống Đường Vận Động Ký Tên Trên Bản Lên Tiếng Reviewed by Răng Ra Ri on 2/19/2013 Rating: 5 TNCG, FB – 18.2.2013: Trong hai ngày cuối tuần 16 và 17.2, Hội Đồng Thành Phố Fairfield/Sydney đã tổ chức một Hội Chợ Tết Quý Tỵ tại tru...
Việt Nam Cản Trở Các Hoạt Động Tưởng Niệm Cuộc Chiến Việt-Trung
2/19/2013

Việt Nam Cản Trở Các Hoạt Động Tưởng Niệm Cuộc Chiến Việt-Trung

Trà Mi, VOA - 18.02.2013: Hai đoàn học giả, trí thức, và các blogger nổi tiếng ở hai miền Nam-Bắc ngày 17/2 đến dâng hương và đặt vòng h...
Việt Nam Cản Trở Các Hoạt Động Tưởng Niệm Cuộc Chiến Việt-Trung Reviewed by Răng Ra Ri on 2/19/2013 Rating: 5 Trà Mi, VOA - 18.02.2013: Hai đoàn học giả, trí thức, và các blogger nổi tiếng ở hai miền Nam-Bắc ngày 17/2 đến dâng hương và đặt vòng h...

Sửa Đổi Hiến Pháp Dưới Góc Nhìn Một Thẩm Phán Mỹ Gốc Việt

Mặc Lâm, RFA - 18.2.2013: Đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, một văn kiện sớm nhất của thế giới trải qua hơn hai trăm năm nhưng chưa bao giờ tha...
Sửa Đổi Hiến Pháp Dưới Góc Nhìn Một Thẩm Phán Mỹ Gốc Việt Reviewed by Răng Ra Ri on 2/19/2013 Rating: 5 Mặc Lâm, RFA - 18.2.2013: Đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, một văn kiện sớm nhất của thế giới trải qua hơn hai trăm năm nhưng chưa bao giờ tha...
Bác Ái Kitô Giáo Thể Hiện Tình Yêu Thiên Chúa
2/19/2013

Bác Ái Kitô Giáo Thể Hiện Tình Yêu Thiên Chúa

Rôma - 15/02/2013 ( Zenit.org ). “Mọi công trình bác ái đích thực đều là một thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người v...
Bác Ái Kitô Giáo Thể Hiện Tình Yêu Thiên Chúa Reviewed by Răng Ra Ri on 2/19/2013 Rating: 5 Rôma - 15/02/2013 ( Zenit.org ). “Mọi công trình bác ái đích thực đều là một thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người v...

Giải Thích, Giài Trình, Giải Mã, Giảy Bày, Giải Độc Nghị Quyết 38/20/2012/QH1 của Đồng Chí Nguyễn Sinh Hùng

Dân Làm Báo: Sau khi thừa lệnh đảng đặt bút ký nghị quyết 38/2012/QH1 về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp, đồng...
Giải Thích, Giài Trình, Giải Mã, Giảy Bày, Giải Độc Nghị Quyết 38/20/2012/QH1 của Đồng Chí Nguyễn Sinh Hùng Reviewed by Răng Ra Ri on 2/19/2013 Rating: 5 Dân Làm Báo: Sau khi thừa lệnh đảng đặt bút ký nghị quyết 38/2012/QH1 về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp, đồng...

Góp Ý Về Hiến Pháp Biến Thành Phong Trào Đòi Dân Chủ

Thanh Phương (RFI – 18.2.2013) : Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân...
Góp Ý Về Hiến Pháp Biến Thành Phong Trào Đòi Dân Chủ Reviewed by Răng Ra Ri on 2/19/2013 Rating: 5 Thanh Phương (RFI – 18.2.2013) : Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân...