20130317 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
17 tháng 3, 2013
ĐGM Xuân Lộc Xin Các Cha Xứ Phổ Biến Bản Nhận Định và Góp Ý Hiến Pháp của HĐGMVN
3/17/2013

ĐGM Xuân Lộc Xin Các Cha Xứ Phổ Biến Bản Nhận Định và Góp Ý Hiến Pháp của HĐGMVN

VRNs - 16.03.2013 :  Ngày 14 tháng 03 vừa qua, cha Phanxicô Xaviê Đỗ Đức Lực, văn phòng Tòa giám mục Xuân Lộc đã gởi đến các cha chánh xứ...
ĐGM Xuân Lộc Xin Các Cha Xứ Phổ Biến Bản Nhận Định và Góp Ý Hiến Pháp của HĐGMVN Reviewed by Răng Ra Ri on 3/17/2013 Rating: 5 VRNs - 16.03.2013 :  Ngày 14 tháng 03 vừa qua, cha Phanxicô Xaviê Đỗ Đức Lực, văn phòng Tòa giám mục Xuân Lộc đã gởi đến các cha chánh xứ...

Toà Thánh Vatican Hiệu Chỉnh: Không Hề Có Thoả hiệp Với Chế Độ Quân Phiệt - Cáo Gian và Vu Khống

Zenit - 15.3.2013 : Không có sự thỏa hiệp nào giữa cha Jorge Mario Bergoglio với chế độ quân phiệt : Vatican đã cực lực bác bỏ hồi trưa t...
Toà Thánh Vatican Hiệu Chỉnh: Không Hề Có Thoả hiệp Với Chế Độ Quân Phiệt - Cáo Gian và Vu Khống Reviewed by Răng Ra Ri on 3/17/2013 Rating: 5 Zenit - 15.3.2013 : Không có sự thỏa hiệp nào giữa cha Jorge Mario Bergoglio với chế độ quân phiệt : Vatican đã cực lực bác bỏ hồi trưa t...