20130417 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
17 tháng 4, 2013
ĐGH Phaxicô: "Ở Đâu Có Vu Khống, Ở Đó Có Qủy Satan"
4/17/2013

ĐGH Phaxicô: "Ở Đâu Có Vu Khống, Ở Đó Có Qủy Satan"

Anne Kurian, Zenit - 15.4.2013 : Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, "thời tử đạo chưa chấm dứt" : đó là điều ngài tuyên bố ngày 15/0...
ĐGH Phaxicô: "Ở Đâu Có Vu Khống, Ở Đó Có Qủy Satan" Reviewed by Răng Ra Ri on 4/17/2013 Rating: 5 Anne Kurian, Zenit - 15.4.2013 : Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, "thời tử đạo chưa chấm dứt" : đó là điều ngài tuyên bố ngày 15/0...

Một Chế Độ Côn Đồ!!!

BBT, Tudongonluan - 15.4.2013 : Theo Từ Điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học Vietlex, “Côn đồ” có hai nghĩa: 1- Kẻ chuyên gây sự, h...
Một Chế Độ Côn Đồ!!! Reviewed by Răng Ra Ri on 4/17/2013 Rating: 5 BBT, Tudongonluan - 15.4.2013 : Theo Từ Điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học Vietlex, “Côn đồ” có hai nghĩa: 1- Kẻ chuyên gây sự, h...
Sinh Viên Phương Uyên Phản Đối Nội Dung Bản Cáo Trạng
4/17/2013

Sinh Viên Phương Uyên Phản Đối Nội Dung Bản Cáo Trạng

VRNs - 16.04.2013 :  Hiện nay Viện kiểm sát tỉnh Long An đã có bản cáo trạng đối với sinh viên tên Nguyễn Phương Uyên, người Bình Thuận đ...
Sinh Viên Phương Uyên Phản Đối Nội Dung Bản Cáo Trạng Reviewed by Răng Ra Ri on 4/17/2013 Rating: 5 VRNs - 16.04.2013 :  Hiện nay Viện kiểm sát tỉnh Long An đã có bản cáo trạng đối với sinh viên tên Nguyễn Phương Uyên, người Bình Thuận đ...