20130612 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
12 tháng 6, 2013
Đức Thánh Cha Nói: Than Thở Với Thiên Chúa Về Những Đau Khổ Phải Chịu Không Phải Là Một Tội Lỗi
6/12/2013

Đức Thánh Cha Nói: Than Thở Với Thiên Chúa Về Những Đau Khổ Phải Chịu Không Phải Là Một Tội Lỗi

Đặng Tự Do, VietCatholic - 9.6.2013: Than thở với Thiên Chúa về những đau khổ phải chịu không phải là một tội lỗi, nhưng một lời cầu ngu...
Đức Thánh Cha Nói: Than Thở Với Thiên Chúa Về Những Đau Khổ Phải Chịu Không Phải Là Một Tội Lỗi Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Đặng Tự Do, VietCatholic - 9.6.2013: Than thở với Thiên Chúa về những đau khổ phải chịu không phải là một tội lỗi, nhưng một lời cầu ngu...
Xã Hội VN Hôm Nay: Thực Trạng - Nguyên Nhân - Định Hướng
6/12/2013

Xã Hội VN Hôm Nay: Thực Trạng - Nguyên Nhân - Định Hướng

Lm. Paul Bùi Đình Cao, Lam Hồng - 10.6.2013: Chưa bao giờ hai chữ ‘sự thật’ bị người ta ruồng bỏ như hôm nay và cũng chưa bao giờ nhân l...
Xã Hội VN Hôm Nay: Thực Trạng - Nguyên Nhân - Định Hướng Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Lm. Paul Bùi Đình Cao, Lam Hồng - 10.6.2013: Chưa bao giờ hai chữ ‘sự thật’ bị người ta ruồng bỏ như hôm nay và cũng chưa bao giờ nhân l...
Bản Chất Hôm Nay Và Ngày Mai Của Cộng Sản
6/12/2013

Bản Chất Hôm Nay Và Ngày Mai Của Cộng Sản

Le Nguyen, Danlambao Blog  - Ngoài mô hình tổ chức cai trị, hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước khoa học, hiệu quả thì tinh thần dân tộc, l...
Bản Chất Hôm Nay Và Ngày Mai Của Cộng Sản Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Le Nguyen, Danlambao Blog  - Ngoài mô hình tổ chức cai trị, hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước khoa học, hiệu quả thì tinh thần dân tộc, l...
Chữ "Tín" Và Lòng Dân?
6/12/2013

Chữ "Tín" Và Lòng Dân?

Lam Hồng - 11.6.2013: Đã bao năm nay, những kết luận chung chung như “đại bộ phận nhân dân vẫn tin tưởng” đã trở thành một cách nói vô t...
Chữ "Tín" Và Lòng Dân? Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Lam Hồng - 11.6.2013: Đã bao năm nay, những kết luận chung chung như “đại bộ phận nhân dân vẫn tin tưởng” đã trở thành một cách nói vô t...

CHẾT CƯỜI Với Tính Toán Của Quốc Hội

Xuân Diện Hán Nôm - 11.6.2013: Không nên trách ban kiểm phiếu của Liên đoàn bóng đá Ban kiểm phiếu gồm 29 người, với 492 phiếu đánh gi...
CHẾT CƯỜI Với Tính Toán Của Quốc Hội Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Xuân Diện Hán Nôm - 11.6.2013: Không nên trách ban kiểm phiếu của Liên đoàn bóng đá Ban kiểm phiếu gồm 29 người, với 492 phiếu đánh gi...

Cánh Cửa Nào Cho Lê Quốc Quân?

Phạm Chí Dũng, RFA - 11.6.2013: Dường như Lê Quốc Quân và cả chính quyền Hà Nội đều đang đứng trước một cánh cửa chưa thực sự đóng hay m...
Cánh Cửa Nào Cho Lê Quốc Quân? Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Phạm Chí Dũng, RFA - 11.6.2013: Dường như Lê Quốc Quân và cả chính quyền Hà Nội đều đang đứng trước một cánh cửa chưa thực sự đóng hay m...

Bộ Công An Vẫn Tiếp Tục Khước Từ Lời Đề Nghị Khẩn Thiết Của LS Nguyễn Thị Dương Hà, Bất Chấp Người Tù Cù Huy Hà Vũ Đã Tuyệt Thực Sang Ngày Thứ 16

Bauxitevn - 10.6.2013: Kính gửi: Bauxite Việt Nam Cho tới hôm nay, TS Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực đến ngày thứ 15. Sáng nay 10/6/2013,...
Bộ Công An Vẫn Tiếp Tục Khước Từ Lời Đề Nghị Khẩn Thiết Của LS Nguyễn Thị Dương Hà, Bất Chấp Người Tù Cù Huy Hà Vũ Đã Tuyệt Thực Sang Ngày Thứ 16 Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Bauxitevn - 10.6.2013: Kính gửi: Bauxite Việt Nam Cho tới hôm nay, TS Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực đến ngày thứ 15. Sáng nay 10/6/2013,...

Đồng Hành Tuyệt Thực Cùng Ts Cù Huy Hà Vũ

Mặc Lâm, RFA - 10.6.2013: Cuộc tuyệt thực của TS luật Cù Huy Hà Vũ đã được 15 ngày làm xúc động nhiều người trong đó có Bác sĩ Phạm Hồn...
Đồng Hành Tuyệt Thực Cùng Ts Cù Huy Hà Vũ Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Mặc Lâm, RFA - 10.6.2013: Cuộc tuyệt thực của TS luật Cù Huy Hà Vũ đã được 15 ngày làm xúc động nhiều người trong đó có Bác sĩ Phạm Hồn...

Tôi Cũng Sẽ Tuyệt Thực Để Ủng Hộ

VRNs - 11.06.2013:  Ngày 10/6/2013, người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã bước sang ngày thứ 15 tuyệt thực trong nhà tù – Trại giam số 5 Th...
Tôi Cũng Sẽ Tuyệt Thực Để Ủng Hộ Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 VRNs - 11.06.2013:  Ngày 10/6/2013, người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ đã bước sang ngày thứ 15 tuyệt thực trong nhà tù – Trại giam số 5 Th...

Danh Sách Tuyệt Thực Ủng Hộ Ts. Cù Huy Hà Vũ

Việt Tân: Tiếng báo động thống thiết của Ls. Nguyễn Thị Dương Hà về việc tuyệt thực của Ts. Cù Huy Hà Vũ trong nhà tù từ ngày 26/5/2013 đã...
Danh Sách Tuyệt Thực Ủng Hộ Ts. Cù Huy Hà Vũ Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Việt Tân: Tiếng báo động thống thiết của Ls. Nguyễn Thị Dương Hà về việc tuyệt thực của Ts. Cù Huy Hà Vũ trong nhà tù từ ngày 26/5/2013 đã...
Đơn Khiếu Nại Của Bà Hiền- Vợ Của Luật Sư Lê Quốc Quân
6/12/2013

Đơn Khiếu Nại Của Bà Hiền- Vợ Của Luật Sư Lê Quốc Quân

PV, VRNs - 11.06.2013:   Ngày 29.05.2013, bà Nguyễn Thị Hiền, vợ của Luật sư Lê Quốc Quân đã làm đơn khiếu nại gửi đến ông Chánh án Tòa á...
Đơn Khiếu Nại Của Bà Hiền- Vợ Của Luật Sư Lê Quốc Quân Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 PV, VRNs - 11.06.2013:   Ngày 29.05.2013, bà Nguyễn Thị Hiền, vợ của Luật sư Lê Quốc Quân đã làm đơn khiếu nại gửi đến ông Chánh án Tòa á...
Ngày 9 Tháng 7, Việt Nam Xử LS. Lê Quốc Quân
6/12/2013

Ngày 9 Tháng 7, Việt Nam Xử LS. Lê Quốc Quân

Anh Vũ, RFI - 11.6.2013:  Ngày 09/07/2013 Tòa án Hà Nội sẽ đưa ra xét xử luật sư Lê Quốc Quân, bị bắt giam từ gần 6 tháng nay và bị truy ...
Ngày 9 Tháng 7, Việt Nam Xử LS. Lê Quốc Quân Reviewed by TN CG on 6/12/2013 Rating: 5 Anh Vũ, RFI - 11.6.2013:  Ngày 09/07/2013 Tòa án Hà Nội sẽ đưa ra xét xử luật sư Lê Quốc Quân, bị bắt giam từ gần 6 tháng nay và bị truy ...