20130613 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
13 tháng 6, 2013
Giáo Hội Là Dân Thiên Chúa Có Luật Lệ Là Tình Yêu Thương Đại Đồng
6/13/2013

Giáo Hội Là Dân Thiên Chúa Có Luật Lệ Là Tình Yêu Thương Đại Đồng

Linh Tiến Khải, VietCatholic - 12.6.2013: Giáo Hội là Dân Thiên Chúa bao gồm mọi dân tộc, có luật lệ là tình yêu thương đại đồng, có sứ ...
Giáo Hội Là Dân Thiên Chúa Có Luật Lệ Là Tình Yêu Thương Đại Đồng Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Linh Tiến Khải, VietCatholic - 12.6.2013: Giáo Hội là Dân Thiên Chúa bao gồm mọi dân tộc, có luật lệ là tình yêu thương đại đồng, có sứ ...
Muốn Sống Đạo Đức, Dân Tộc Việt Cần Hiểu Công Lý Hay Giá Trị Tinh Thần
6/13/2013

Muốn Sống Đạo Đức, Dân Tộc Việt Cần Hiểu Công Lý Hay Giá Trị Tinh Thần

Lam Hồng - 11.6.2013: Không có đạo đức chắc chắn không có dân tộc nào phát triển và tiến bộ được. Theo các tư tưởng mới nhất của Liên Hiệ...
Muốn Sống Đạo Đức, Dân Tộc Việt Cần Hiểu Công Lý Hay Giá Trị Tinh Thần Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Lam Hồng - 11.6.2013: Không có đạo đức chắc chắn không có dân tộc nào phát triển và tiến bộ được. Theo các tư tưởng mới nhất của Liên Hiệ...
Lỗi Tri Thức Là Sản Phẩm Của Nền Giáo Dục Đầy ... Lỗi!
6/13/2013

Lỗi Tri Thức Là Sản Phẩm Của Nền Giáo Dục Đầy ... Lỗi!

Ông Giản Tư Trung TTXVN - 12.6.2013: Ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục (IRED) nhận định như vậy trướ...
Lỗi Tri Thức Là Sản Phẩm Của Nền Giáo Dục Đầy ... Lỗi! Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Ông Giản Tư Trung TTXVN - 12.6.2013: Ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục (IRED) nhận định như vậy trướ...
Phạm Thị Hoài: Quét Rác
6/13/2013

Phạm Thị Hoài: Quét Rác

Phạm Thị Hoài, Dân Luận - 12.6.2013: Cho đến nay tôi chưa xóa một bình luận nào trên trang Facebook cá nhân , địa chỉ tương tác của blog...
Phạm Thị Hoài: Quét Rác Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Phạm Thị Hoài, Dân Luận - 12.6.2013: Cho đến nay tôi chưa xóa một bình luận nào trên trang Facebook cá nhân , địa chỉ tương tác của blog...

Phân Tích Và Đề Xuất Hoàn Thiện Chế Định Quyền Con Người, Quyền Công Dân Của Dự Thảo Hiến Pháp 1992 Sửa Đổi Năm 2013

Vũ Công Giao, Dân Luận: Tiến trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001) hiện đã qua...
Phân Tích Và Đề Xuất Hoàn Thiện Chế Định Quyền Con Người, Quyền Công Dân Của Dự Thảo Hiến Pháp 1992 Sửa Đổi Năm 2013 Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Vũ Công Giao, Dân Luận: Tiến trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001) hiện đã qua...

Chúng Ta Cần Làm Gì Để Phong Trào Dân Chủ Không Đi Vào Ngõ Cụt?

Tâm 8X, Danlambao Blog:  Trong thời điểm mà nền kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chính quyền Cộng sả...
Chúng Ta Cần Làm Gì Để Phong Trào Dân Chủ Không Đi Vào Ngõ Cụt? Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Tâm 8X, Danlambao Blog:  Trong thời điểm mà nền kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chính quyền Cộng sả...

Cù Huy Hà Vũ, Người Không Tầm Thường

Đại Nghĩa, Bauxitevn - 12.6.2013: Cù Huy Hà Vũ, một con người mà gần đây chế độ cộng sản làm cho ông trở thành một người theo Giáo sư Ngô ...
Cù Huy Hà Vũ, Người Không Tầm Thường Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Đại Nghĩa, Bauxitevn - 12.6.2013: Cù Huy Hà Vũ, một con người mà gần đây chế độ cộng sản làm cho ông trở thành một người theo Giáo sư Ngô ...

Giới Tranh Đấu Trong Nước Nghĩ Gì Về Kết Quả Bỏ Phiếu Tin Nhiệm Lãnh Đạo?

Chân Như, RFA - 11.6.2013: Kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội thực hiện và công bố vào sáng nay 1...
Giới Tranh Đấu Trong Nước Nghĩ Gì Về Kết Quả Bỏ Phiếu Tin Nhiệm Lãnh Đạo? Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Chân Như, RFA - 11.6.2013: Kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội thực hiện và công bố vào sáng nay 1...

Bài Toán Và Lá Phiếu Tín Nhiệm

Vũ Quý Hảo Nhiên, BBC - 11.6.2013: Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho 47 nhân vật nắm chức vụ cao nhất nước Việt Nam đã qua, kết quả đã được cô...
Bài Toán Và Lá Phiếu Tín Nhiệm Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Vũ Quý Hảo Nhiên, BBC - 11.6.2013: Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho 47 nhân vật nắm chức vụ cao nhất nước Việt Nam đã qua, kết quả đã được cô...
Công An An Dương - Hải Phòng Đánh Người Phải Đi Cấp Cứu
6/13/2013

Công An An Dương - Hải Phòng Đánh Người Phải Đi Cấp Cứu

Diễn Đàn CTM - 12.6.2013:    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP Kính gửi: Ôn...
Công An An Dương - Hải Phòng Đánh Người Phải Đi Cấp Cứu Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Diễn Đàn CTM - 12.6.2013:    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP Kính gửi: Ôn...
Blogger Josef Bordat Lên Tiếng Cho Cù Huy Hà Vũ
6/13/2013

Blogger Josef Bordat Lên Tiếng Cho Cù Huy Hà Vũ

Trần Việt, Bauxitevn - 12.6.2013:   Bloger người Đức, Tiến sĩ Josef Bordat, người đã khởi xuớng Thỉnh nguyện thư gửi Quốc hội Liên bang Đ...
Blogger Josef Bordat Lên Tiếng Cho Cù Huy Hà Vũ Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Trần Việt, Bauxitevn - 12.6.2013:   Bloger người Đức, Tiến sĩ Josef Bordat, người đã khởi xuớng Thỉnh nguyện thư gửi Quốc hội Liên bang Đ...
Dân Biểu Úc Lên Tiếng Về Tình Trạng Vị Phạm Nhân Quyền Tầm Trọng Tại Việt Nam
6/13/2013

Dân Biểu Úc Lên Tiếng Về Tình Trạng Vị Phạm Nhân Quyền Tầm Trọng Tại Việt Nam

Việt Tân - 11.6.2013: THƯ DÂN BIỂU CHRIS HAYES GỞI NGỌAI TRƯỞNG ÚC Dưới đây là bản dịch lá thư Dân Biểu Chris Hayes gởi Ngọai Trưởng Úc B...
Dân Biểu Úc Lên Tiếng Về Tình Trạng Vị Phạm Nhân Quyền Tầm Trọng Tại Việt Nam Reviewed by TN CG on 6/13/2013 Rating: 5 Việt Tân - 11.6.2013: THƯ DÂN BIỂU CHRIS HAYES GỞI NGỌAI TRƯỞNG ÚC Dưới đây là bản dịch lá thư Dân Biểu Chris Hayes gởi Ngọai Trưởng Úc B...