20130712 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
12 tháng 7, 2013

NHỮNG SẢN PHẨM CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Huỳnh Ngọc Chênh Blog - 11.7.2013: Đọc trên Facebook của Quehuong Keugoi, thấy tổng kết chỉ trong hai năm 2012 và 2013 có đến 68 sản phẩ...
NHỮNG SẢN PHẨM CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VIỆT NAM Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 Huỳnh Ngọc Chênh Blog - 11.7.2013: Đọc trên Facebook của Quehuong Keugoi, thấy tổng kết chỉ trong hai năm 2012 và 2013 có đến 68 sản phẩ...

Về Chuyến Thăm Trung Quốc Của Chủ Tịch Trương Tấn Sang

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Bauxite Việt Nam - 11.7.2013:   Tôi vừa đi nghỉ mát về, có bạn đến chơi. Sau khi thăm ...
Về Chuyến Thăm Trung Quốc Của Chủ Tịch Trương Tấn Sang Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Bauxite Việt Nam - 11.7.2013:   Tôi vừa đi nghỉ mát về, có bạn đến chơi. Sau khi thăm ...
Giáo Dục "Không Nói Chánh Trị"
7/12/2013

Giáo Dục "Không Nói Chánh Trị"

Nguyễn Nhơn, Việt Thức - 11.7.2013: Bữa kia bạn tôi bảo: Thử viết bài bàn về “Làm hay không làm chánh trị” thử coi. Tôi thối thoát rằng: ...
Giáo Dục "Không Nói Chánh Trị" Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 Nguyễn Nhơn, Việt Thức - 11.7.2013: Bữa kia bạn tôi bảo: Thử viết bài bàn về “Làm hay không làm chánh trị” thử coi. Tôi thối thoát rằng: ...
Chính Phủ Mỹ Chưa Quan Tâm Đúng Mức Đến Tình Trạng Nhân Quyền VN
7/12/2013

Chính Phủ Mỹ Chưa Quan Tâm Đúng Mức Đến Tình Trạng Nhân Quyền VN

Dân biểu Frank Wolf Trà Mi, VOA - 11.7. 2013: Đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và Nhóm hoạt động về các vấn đề Việt Nam tại ...
Chính Phủ Mỹ Chưa Quan Tâm Đúng Mức Đến Tình Trạng Nhân Quyền VN Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 Dân biểu Frank Wolf Trà Mi, VOA - 11.7. 2013: Đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và Nhóm hoạt động về các vấn đề Việt Nam tại ...
Việt Nam: Công An, Y Tế, Nhà Đất Tham Nhũng Nhất
7/12/2013

Việt Nam: Công An, Y Tế, Nhà Đất Tham Nhũng Nhất

Trọng Nghĩa, RFI - 11.7.2013:   Tổ chức theo dõi tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới Minh bạch Quốc tế - Transparency International,...
Việt Nam: Công An, Y Tế, Nhà Đất Tham Nhũng Nhất Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 Trọng Nghĩa, RFI - 11.7.2013:   Tổ chức theo dõi tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới Minh bạch Quốc tế - Transparency International,...

Thế Nào Là Chống Phá, Đánh Phá Và Thực Hiện Quyền Làm Người?

Đàn Chim Việt - 11.7.2013: Ngày 07/07/2013 Báo Quân Đội Nhân Dân ( www.qdnd.vn)có bài “ Một dự luật không đúng lúc đúng chỗ ” của hai t...
Thế Nào Là Chống Phá, Đánh Phá Và Thực Hiện Quyền Làm Người? Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 Đàn Chim Việt - 11.7.2013: Ngày 07/07/2013 Báo Quân Đội Nhân Dân ( www.qdnd.vn)có bài “ Một dự luật không đúng lúc đúng chỗ ” của hai t...

Bàn Về Chuyến Đi Mỹ Của Chủ Tịch Sang

BBC - 11.7.2013: Hồi đầu tháng Sáu, Thủ tướng Việt Nam tuyên bố tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng Việt Nam muốn thiết lập quan ...
Bàn Về Chuyến Đi Mỹ Của Chủ Tịch Sang Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 BBC - 11.7.2013: Hồi đầu tháng Sáu, Thủ tướng Việt Nam tuyên bố tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng Việt Nam muốn thiết lập quan ...
Công An Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An Cấm Dân Đi Tìm Công Lý
7/12/2013

Công An Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An Cấm Dân Đi Tìm Công Lý

Ảnh minh họa VRNs - 11.07.2013: Lúc 15g30’ ngày 09.07.2013 bà Nguyễn Thị Sáu tới Văn phòng Công Lý & Hòa Bình thuộc DCCT Sài Gòn ch...
Công An Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An Cấm Dân Đi Tìm Công Lý Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 Ảnh minh họa VRNs - 11.07.2013: Lúc 15g30’ ngày 09.07.2013 bà Nguyễn Thị Sáu tới Văn phòng Công Lý & Hòa Bình thuộc DCCT Sài Gòn ch...

Giải Thích Về Việc Việt Nam Đàn Áp Người Biểu Tình Chống Trung Quốc

An ninh mặc sắc phục, thường phục tấn công anh Phương biểu tình chống Trung Quốc 2.6.2013 Vietnamhumanrightsdefenders - 5.6.2013:  Car...
Giải Thích Về Việc Việt Nam Đàn Áp Người Biểu Tình Chống Trung Quốc Reviewed by TN CG on 7/12/2013 Rating: 5 An ninh mặc sắc phục, thường phục tấn công anh Phương biểu tình chống Trung Quốc 2.6.2013 Vietnamhumanrightsdefenders - 5.6.2013:  Car...