20130924 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
24 tháng 9, 2013
Thư hiệp thông của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Gp Vinh và Gx Mỹ Yên
9/24/2013

Thư hiệp thông của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Gp Vinh và Gx Mỹ Yên

GPVO - 24.09.2013: "Với sứ vụ đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trao phó, Uỷ Ban Công Lý - Hòa Bình Việt Nam cực lực lên án việc nh...
Thư hiệp thông của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với Gp Vinh và Gx Mỹ Yên Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 GPVO - 24.09.2013: "Với sứ vụ đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trao phó, Uỷ Ban Công Lý - Hòa Bình Việt Nam cực lực lên án việc nh...
Thư hiệp thông của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế với Gx Mỹ Yên và giáo phận Vinh
9/24/2013

Thư hiệp thông của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế với Gx Mỹ Yên và giáo phận Vinh

GPVO - 23.09.2013: Qua các văn thư của Tòa Giám mục Vinh, và nhất là thư của chính Đức Cha gửi cho các Giám mục trong Hội đồng Giám mục...
Thư hiệp thông của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế với Gx Mỹ Yên và giáo phận Vinh Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 GPVO - 23.09.2013: Qua các văn thư của Tòa Giám mục Vinh, và nhất là thư của chính Đức Cha gửi cho các Giám mục trong Hội đồng Giám mục...
Tuyên Bố Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh Về Sự Việc Mỹ Yên
9/24/2013

Tuyên Bố Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh Về Sự Việc Mỹ Yên

Gia Minh, RFA - 23.9.2013: Linh mục đoàn Giáo phận Vinh vừa chính thức ra tuyên bố về vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên hồi ngày 4 tháng ...
Tuyên Bố Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh Về Sự Việc Mỹ Yên Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 Gia Minh, RFA - 23.9.2013: Linh mục đoàn Giáo phận Vinh vừa chính thức ra tuyên bố về vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên hồi ngày 4 tháng ...
Nhiều cộng đoàn gửi thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên
9/24/2013

Nhiều cộng đoàn gửi thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên

GPVO - 24.09.2013: Nhiều cộng đoàn, tổ chức và cá nhân đã gửi thư hiệp thông với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và các thành phần Dân Chú...
Nhiều cộng đoàn gửi thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 GPVO - 24.09.2013: Nhiều cộng đoàn, tổ chức và cá nhân đã gửi thư hiệp thông với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và các thành phần Dân Chú...
Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam Ra Đời
9/24/2013

Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam Ra Đời

BBC - 23.9.2013: Trong một diễn biến cho thấy sự phát triển của phong trào dân sự tại Việt Nam, một số nhà hoạt động dân...
Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam Ra Đời Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 BBC - 23.9.2013: Trong một diễn biến cho thấy sự phát triển của phong trào dân sự tại Việt Nam, một số nhà hoạt động dân...
Đỗ Thị Minh Hạnh Quyết Không Nhận Tội Dù Tính Mạng Bị Đe Dọa
9/24/2013

Đỗ Thị Minh Hạnh Quyết Không Nhận Tội Dù Tính Mạng Bị Đe Dọa

Trà mi, VOA - 22.9.2013: Một nhà hoạt động nữ ở tuổi đôi mươi đang đối diện với nguy cơ một căn bệnh hiểm nghèo trong nhà tù Việt Nam với...
Đỗ Thị Minh Hạnh Quyết Không Nhận Tội Dù Tính Mạng Bị Đe Dọa Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 Trà mi, VOA - 22.9.2013: Một nhà hoạt động nữ ở tuổi đôi mươi đang đối diện với nguy cơ một căn bệnh hiểm nghèo trong nhà tù Việt Nam với...
Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức gửi Thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên
9/24/2013

Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức gửi Thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên

GPVO - 24.09.2013: "Chúng con ủng hộ lập trường của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cũng như hiệp thông với khổ nạn mà các chủ chăn ...
Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Đức gửi Thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 GPVO - 24.09.2013: "Chúng con ủng hộ lập trường của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cũng như hiệp thông với khổ nạn mà các chủ chăn ...
Thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Anh
9/24/2013

Thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Anh

GPVO - 24.09.2013: "Thay mặt Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Birmingham, Northampton, Nottingham và Manchester, Anh quốc, con xin k...
Thư hiệp thông với giáo phận Vinh và Gx Mỹ Yên của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Anh Reviewed by TN CG on 9/24/2013 Rating: 5 GPVO - 24.09.2013: "Thay mặt Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Birmingham, Northampton, Nottingham và Manchester, Anh quốc, con xin k...