20131008 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
8 tháng 10, 2013
Chị Lê Thị Phương Anh Bị Bắt Cóc
10/08/2013

Chị Lê Thị Phương Anh Bị Bắt Cóc

CTV Danlambao - 8.10.2013: Anh Lê Anh Hùng vừa thông báo chị Lê Thị Phương Anh, vợ anh mới bị bắt cóc. Số điện thoại gọi vẫn đổ chuông n...
Chị Lê Thị Phương Anh Bị Bắt Cóc Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 CTV Danlambao - 8.10.2013: Anh Lê Anh Hùng vừa thông báo chị Lê Thị Phương Anh, vợ anh mới bị bắt cóc. Số điện thoại gọi vẫn đổ chuông n...
 Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thị Dung bị chuyển ra trại Thanh Xuân - Hà Nội
10/08/2013

Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thị Dung bị chuyển ra trại Thanh Xuân - Hà Nội

Trương Minh Đức, Dân Luận - 8.10.2013: Dân Luận: Càng ngày càng có nhiều trường hợp tù nhân lương tâm Việt Nam bị chuyển đi xa khỏi địa...
Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh và Mai Thị Dung bị chuyển ra trại Thanh Xuân - Hà Nội Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 Trương Minh Đức, Dân Luận - 8.10.2013: Dân Luận: Càng ngày càng có nhiều trường hợp tù nhân lương tâm Việt Nam bị chuyển đi xa khỏi địa...
Hai Tấm Hình, Hai Cách Ứng Xử, Một Con Người
10/08/2013

Hai Tấm Hình, Hai Cách Ứng Xử, Một Con Người

FB- Trên mạng và báo chí nhà nước đang phát sốt với hình ảnh người lính dân tộc Mông, Phàng Sao Vàng đi hàng trăm km để xuống viếng Đại t...
Hai Tấm Hình, Hai Cách Ứng Xử, Một Con Người Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 FB- Trên mạng và báo chí nhà nước đang phát sốt với hình ảnh người lính dân tộc Mông, Phàng Sao Vàng đi hàng trăm km để xuống viếng Đại t...
Các giáo Hạt trong Giáo phận Đồng tâm Hiệp Thông với Giáo xứ Mỹ Yên Vào Sáng Chúa Nhật 06.10.2013 (cập nhật 9.10)
10/08/2013

Các giáo Hạt trong Giáo phận Đồng tâm Hiệp Thông với Giáo xứ Mỹ Yên Vào Sáng Chúa Nhật 06.10.2013 (cập nhật 9.10)

GPVO - 07.10.2013: Sự việc xẩy ra tại giáo xứ Mỹ Yên vào ngày 04/9/2013 đến nay đã hơn một tháng. Người bị bắt giam bất công, kẻ ở nhà vẫ...
Các giáo Hạt trong Giáo phận Đồng tâm Hiệp Thông với Giáo xứ Mỹ Yên Vào Sáng Chúa Nhật 06.10.2013 (cập nhật 9.10) Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 GPVO - 07.10.2013: Sự việc xẩy ra tại giáo xứ Mỹ Yên vào ngày 04/9/2013 đến nay đã hơn một tháng. Người bị bắt giam bất công, kẻ ở nhà vẫ...

Là Huyền Thoại Chưa Hẳn Đã Sướng!

Song Chi - 8.10.2013: Trong lịch sử của đảng cộng sản VN, có hai nhân vật được/bị nâng lên thành hai “huyền thoại” ngay khi ...
Là Huyền Thoại Chưa Hẳn Đã Sướng! Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 Song Chi - 8.10.2013: Trong lịch sử của đảng cộng sản VN, có hai nhân vật được/bị nâng lên thành hai “huyền thoại” ngay khi ...
Phạm Thị Hoài - Vĩnh Biệt Một Thời Đại
10/08/2013

Phạm Thị Hoài - Vĩnh Biệt Một Thời Đại

Phạm Thị Hoài, pro&contra - 7.10.2013: Ông là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, ...
Phạm Thị Hoài - Vĩnh Biệt Một Thời Đại Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 Phạm Thị Hoài, pro&contra - 7.10.2013: Ông là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, ...
TUYÊN BỐ CỦA NHÂN DÂN HUYỆN VĂN GIANG: QUYẾT CẢM TỬ ĐỂ GIỮ ĐẤT
10/08/2013

TUYÊN BỐ CỦA NHÂN DÂN HUYỆN VĂN GIANG: QUYẾT CẢM TỬ ĐỂ GIỮ ĐẤT

Tuễ Blog - 8.10.2013: TUYÊN BỐ CỦA NHÂN DÂN BA XÃ PHỤNG CÔNG, XUÂN QUAN, CỬU CAO - HUYỆN VĂN GIANG Chúng tôi những người nông dân bị cư...
TUYÊN BỐ CỦA NHÂN DÂN HUYỆN VĂN GIANG: QUYẾT CẢM TỬ ĐỂ GIỮ ĐẤT Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 Tuễ Blog - 8.10.2013: TUYÊN BỐ CỦA NHÂN DÂN BA XÃ PHỤNG CÔNG, XUÂN QUAN, CỬU CAO - HUYỆN VĂN GIANG Chúng tôi những người nông dân bị cư...
Xã Hội Dân Sự Có Đe Dọa Chế Độ?
10/08/2013

Xã Hội Dân Sự Có Đe Dọa Chế Độ?

Kính Hòa, RFA - 7.10.2013:  Đêm 6/10/2013, gần 10 thanh niên trở về từ Philippines sau khi dự một khóa học về xã hội dân sự đã bị c...
Xã Hội Dân Sự Có Đe Dọa Chế Độ? Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 Kính Hòa, RFA - 7.10.2013:  Đêm 6/10/2013, gần 10 thanh niên trở về từ Philippines sau khi dự một khóa học về xã hội dân sự đã bị c...

Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã Rệu Nát Từ Bên Trong

Tú Anh , RFI - 7.10.2013: Chế độ Trung Quốc không tránh được sụp đổ hay bị lật đổ . Trên đây phân tích của hai nhà trí thức có uy tín tại...
Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã Rệu Nát Từ Bên Trong Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 Tú Anh , RFI - 7.10.2013: Chế độ Trung Quốc không tránh được sụp đổ hay bị lật đổ . Trên đây phân tích của hai nhà trí thức có uy tín tại...
Thông báo của Tòa Giám mục về việc truyền chức Phó Tế và Linh Mục
10/08/2013

Thông báo của Tòa Giám mục về việc truyền chức Phó Tế và Linh Mục

GPVO - 07.10.2013: Thông báo Số 21/13 - TB.TGM của Tòa Giám mục về việc truyền chức phó tế và linh mục cho Thầy Phêrô Dương Sỹ Nho và Ant...
Thông báo của Tòa Giám mục về việc truyền chức Phó Tế và Linh Mục Reviewed by TN CG on 10/08/2013 Rating: 5 GPVO - 07.10.2013: Thông báo Số 21/13 - TB.TGM của Tòa Giám mục về việc truyền chức phó tế và linh mục cho Thầy Phêrô Dương Sỹ Nho và Ant...