20131022 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
22 tháng 10, 2013
Bác sỹ 'Vứt Xác Bệnh Nhân Xuống Sông'
10/22/2013

Bác sỹ 'Vứt Xác Bệnh Nhân Xuống Sông'

Bs Tường (áo trắng) đang chỉ nơi vứt xác BBC - 22.10.2013: Một bác sỹ thẩm mỹ bị tố cáo vứt xác nữ bệnh nhân xuống sông Hồng sau ca phẫ...
Bác sỹ 'Vứt Xác Bệnh Nhân Xuống Sông' Reviewed by TN CG on 10/22/2013 Rating: 5 Bs Tường (áo trắng) đang chỉ nơi vứt xác BBC - 22.10.2013: Một bác sỹ thẩm mỹ bị tố cáo vứt xác nữ bệnh nhân xuống sông Hồng sau ca phẫ...
Quốc hội cuối 2013: “Sở Hữu Đất Đai” Có Mảy May Tiến Hóa?
10/22/2013

Quốc hội cuối 2013: “Sở Hữu Đất Đai” Có Mảy May Tiến Hóa?

Phạm Chí Dũng, RFA - 21.10.2013: Nếu “sở hữu đất đai toàn dân” vẫn chưa có gì tiến hóa trong kỳ họp quốc hội cuối năm 2013, các nhóm lợi ...
Quốc hội cuối 2013: “Sở Hữu Đất Đai” Có Mảy May Tiến Hóa? Reviewed by TN CG on 10/22/2013 Rating: 5 Phạm Chí Dũng, RFA - 21.10.2013: Nếu “sở hữu đất đai toàn dân” vẫn chưa có gì tiến hóa trong kỳ họp quốc hội cuối năm 2013, các nhóm lợi ...
Tại Paris Đức Cha Nguyễn Thái Hợp và Giáo Dân Thắp Nến Cầu Nguyện cho Mỹ Yên
10/22/2013

Tại Paris Đức Cha Nguyễn Thái Hợp và Giáo Dân Thắp Nến Cầu Nguyện cho Mỹ Yên

VietCatholic-21.10.2013: Chúa Nhật 20/10: Đức Cha NGUYỄN THÁI HỢP VÀ NHIỀU GIÁO DÂN THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO MỸ YÊN TẠI PARIS Ngày Khánh...
Tại Paris Đức Cha Nguyễn Thái Hợp và Giáo Dân Thắp Nến Cầu Nguyện cho Mỹ Yên Reviewed by TN CG on 10/22/2013 Rating: 5 VietCatholic-21.10.2013: Chúa Nhật 20/10: Đức Cha NGUYỄN THÁI HỢP VÀ NHIỀU GIÁO DÂN THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO MỸ YÊN TẠI PARIS Ngày Khánh...

Tổng hợp những góp ý trái chiều với dự thảo sửa đổi hiến pháp

Thiện Tùng, BVN - 22.10.2013: Dân chủ đa nguyên về mọi mặt là cơ sở hình thành nhà nước Dân chủ pháp quyền. Nhà nước Dân chủ pháp quyền l...
Tổng hợp những góp ý trái chiều với dự thảo sửa đổi hiến pháp Reviewed by TN CG on 10/22/2013 Rating: 5 Thiện Tùng, BVN - 22.10.2013: Dân chủ đa nguyên về mọi mặt là cơ sở hình thành nhà nước Dân chủ pháp quyền. Nhà nước Dân chủ pháp quyền l...