20131026 - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
26 tháng 10, 2013

Vụ Án Xét Lại Chống Đảng, Phần 4 - Những Người Che Mắt Lịch Sử

Hàng ngồi từ trái sang: Ông Vỗ Chí Công, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười Mặc Lâm, RFA - 24.10.2013: Trong tập ...
Vụ Án Xét Lại Chống Đảng, Phần 4 - Những Người Che Mắt Lịch Sử Reviewed by TN CG on 10/26/2013 Rating: 5 Hàng ngồi từ trái sang: Ông Vỗ Chí Công, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười Mặc Lâm, RFA - 24.10.2013: Trong tập ...
Hiến Pháp Mới: Lãng Nhách – Giáo Điều – Lạc Hậu
10/26/2013

Hiến Pháp Mới: Lãng Nhách – Giáo Điều – Lạc Hậu

VRNs - 25.10.2013: Quôc Hội Cộng sản Việt Nam dự kiến biểu quyết Hiến pháp sửa đổi 1992 vào ngày 28/11, sau 2 đợt “được gọi là lấy ý kiến ...
Hiến Pháp Mới: Lãng Nhách – Giáo Điều – Lạc Hậu Reviewed by TN CG on 10/26/2013 Rating: 5 VRNs - 25.10.2013: Quôc Hội Cộng sản Việt Nam dự kiến biểu quyết Hiến pháp sửa đổi 1992 vào ngày 28/11, sau 2 đợt “được gọi là lấy ý kiến ...
Cộng đoàn Vinh: Chuyến Đi Cứu Trợ Lũ Lụt Tại Hai Giáo Xứ Cồn Sẻ, Hòa Ninh (Quảng Bình)
10/26/2013

Cộng đoàn Vinh: Chuyến Đi Cứu Trợ Lũ Lụt Tại Hai Giáo Xứ Cồn Sẻ, Hòa Ninh (Quảng Bình)

Cộng đoàn Vinh (24.10.2013) – Thứ Tư, ngày 23.10.2013, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đã có chuyến đi cứu trợ lũ lụt tại hai giáo x...
Cộng đoàn Vinh: Chuyến Đi Cứu Trợ Lũ Lụt Tại Hai Giáo Xứ Cồn Sẻ, Hòa Ninh (Quảng Bình) Reviewed by TN CG on 10/26/2013 Rating: 5 Cộng đoàn Vinh (24.10.2013) – Thứ Tư, ngày 23.10.2013, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đã có chuyến đi cứu trợ lũ lụt tại hai giáo x...