Thông Báo Số 11 Của Những Người Định Thành Lập Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
14 tháng 4, 2014

Thông Báo Số 11 Của Những Người Định Thành Lập Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam

Nguyễn Xuân Ngữ: Trong trường hợp đến ngày 24/4/2014, Bộ Nội Vụ không thụ lý các đơn khiếu nại, tố cáo của đại diện dân oan, chúng tôi cho rằng văn bản số 599/BNV-TCPCP không ảnh hưởng đến quyền lập hội của chúng tôi, tức không có giá trị áp dụng đối với việc thành lập Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam. Khi đó chúng tôi sẽ thực thi quyền lập hội theo Hiến Pháp 2013, vì xét thấy không có điều khoản nào của Hiến Pháp và Luật cấm hoặc hạn chế chúng tôi thành lập hội như Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam. Bộ Nội Vụ phải chịu trách nhiệm đối với mọi phát sinh xảy ra do việc không hướng dẫn và không giải quyết đơn của những người định thành lập Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam, khi chúng tôi thực thi quyền lập hội của mình theo Hiến Pháp hoặc bị cản trở thực thi quyền này...

Thông Báo Số 11 Của Những Người Định Thành Lập Hiệp Hội Dân Oan Việt Nam Reviewed by TN CG on 4/14/2014 Rating: 5 Nguyễn Xuân Ngữ : Trong trường hợp đến ngày 24/4/2014, Bộ Nội Vụ không thụ lý các đơn khiếu nại, tố cáo của đại diện dân oan, chúng tôi ...

Không có nhận xét nào: