Hồ Công Tâm: Dòng Chúa Cứu Thế - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
29 tháng 1, 2015

Hồ Công Tâm: Dòng Chúa Cứu Thế

Hồ Công Tâm: [85] DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Bravo chư vị chủ chăn
Nêu gương can đảm khuyên răn mọi người
Hòa bình công lý đạo đời
Sáng danh Thiên Chúa nước Trời… Tự Do!
Thiên đường hạnh phúc ấm no
Ấy là phần thưởng dành cho con Ngài!
Quyết tâm hướng tới tương lai
Tự do dân chủ… miệt mài đấu tranh
Cộng Đoàn đoàn kết đồng hành
Cùng ki-tô-hữu chiên lành hàm oan.
Nhân từ, dũng cảm, khôn ngoan
Thày Dòng Chúa Cứu Thế… loan Tin Mừng!
Cảm thông giọt lệ rưng rưng
Nhà Chung an ủi… sáng bừng Niềm Tin
Vòng tay Thiên Chúa giữ gìn
Hòa Bình Công Lý… hướng nhìn tương lai!
Bạo quyền tham nhũng độc tài
Ăn năn sám hối… đất đai trả về
Dân oan phụ tử phu thê
Nhà nhà đoàn tụ thôn quê thị thành.
Lòng son sắt, ý thép đanh
Đồng thanh cương quyết đấu tranh không lùi
Cùng nhau chia ngọt xẻ bùi
Sáng danh Thiên Chúa, niềm vui an hòa!

26/1/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Trường Thiên Ký Sự Thơ / Kỳ 85)
Tác giả gửi TNCG
Hồ Công Tâm: Dòng Chúa Cứu Thế Reviewed by TN CG on 1/29/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm: [85] DÒNG CHÚA CỨU THẾ Bravo chư vị chủ chăn Nêu gương can đảm khuyên răn mọi người Hòa bình công lý đạo đời Sáng danh...

Không có nhận xét nào: