Hồ Công Tâm: Gặp Bước Cùng Đường! - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
26 tháng 2, 2015

Hồ Công Tâm: Gặp Bước Cùng Đường!

Hồ Công Tâm: Chiến tranh một cổ hai tròng
Bốn lăm Ất Dậu phập phồng âu lo!
Triệu người chết đói nằm co
Triệu người ngắc ngoải cố bò lết theo…
Bùi tai nghe Đảng hứa lèo,
Dốc lòng theo Đảng hò reo xuống đường!
Đấu tranh cải cách ruộng nương
Địa, hào, trí, phú… máu xương tiếc gì?!
Nghe lời Đảng gọi ra đi,
Xương thì thành núi, máu thì thành sông!
Giờ đây Đảng lại kể công,
Đảng giành thắng lợi, cướp không sản điền!
San thành bình địa khuông viên,
Phân lô, Đảng bán lấy tiền chia nhau!
Dân oan… sạch bách hoa màu
Lang thang xó chợ chân cầu trắng tay!
Trung Ương Đảng Bộ này này
Cung vàng điện ngọc… no say mút mùa.
Ủy Viên Chính Trị làm vua,
Quyền sinh quyền sát thi đua làm giàu.
Dân oan phẫn uất đớn đau
Cửa nhà tan nát, hoa màu tịch biên!
Dân là sóng, Đảng là thuyền
Sóng xô thuyền lật: bạo quyền rã tan!
Mong sao thoát cảnh cơ hàn
Cùng đường liều chết… “Côn an” sá gì.

25/2/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Trường thiên ký sự / Kỳ 102
Tác giả gửi TNCG
Hồ Công Tâm: Gặp Bước Cùng Đường! Reviewed by TN CG on 2/26/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm: Chiến tranh một cổ hai tròng Bốn lăm Ất Dậu phập phồng âu lo! Triệu người chết đói nằm co Triệu người ngắc ngoải cố bò l...

Không có nhận xét nào: