Đại Biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa Dám Nói Sự Thật Trước Quốc Hội. - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
4 tháng 3, 2015

Đại Biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa Dám Nói Sự Thật Trước Quốc Hội.

Nếu 500 đại biểu Quốc hội được như ông Trương Trọng Nghĩa thì Việt Nam đã bắt kịp Hàn Quốc từ lâu rồi chứ không chờ đến 30 năm nữa.

Đại Biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa Dám Nói Sự Thật Trước Quốc Hội. Reviewed by TN CG on 3/04/2015 Rating: 5 Nếu 500 đại biểu Quốc hội được như ông Trương Trọng Nghĩa thì Việt Nam đã bắt kịp Hàn Quốc từ lâu rồi chứ không chờ đến 30 năm nữa.

Không có nhận xét nào: