Hồ Công Tâm: Chẳng Ai Thích Đảng! - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
9 tháng 3, 2015

Hồ Công Tâm: Chẳng Ai Thích Đảng!

Hồ Công Tâm: Những gì Vẹm nói đừng nghe;
Hãy nhìn kỹ những việc phe Vẹm làm!
Lạ gì lũ Vẹm gian tham,
Buôn dân bán nước… già hàm nữa sao?!
Cùng chung máu mủ đồng bào
Mậu Thân thảm sát biết bao ngàn người?!
Đập đầu chôn sống khơi khơi
Vùi nông một hố rã rời thịt xương!
Tội đồ Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nằm vùng theo Vẹm chiến trường Mậu Thân!
Thêm đao phủ Nguyễn Đắc Xuân
Bàn tay vấy máu nhân dân hiền hòa!
Miệng hô hòa giải… Vẹm ta
Tay liềm tay búa… cướp nhà đâm thuê!
Đảng viên uống máu ăn thề
Một lòng thờ phụng Mác-Lê, Nga Tàu
Đảng giờ thủ cẳng làm giàu
Mua quan bán chức gồm thâu binh quyền.
Sá gì tổ quốc, tổ tiên…
Buôn dân bán nước lấy tiền ăn chơi!
Đảng giờ rớt mặt nạ rồi
Mau mau thoái vị đi thôi… kẻo mà…
Chẳng ai còn thích “Đảng ta”,
Nhân dân thù ghét Gian Tà chạy đâu?

8/3/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Trường thiên ký sự/ Kỳ 105)
Tác giả gửi TNCG
Hồ Công Tâm: Chẳng Ai Thích Đảng! Reviewed by TN CG on 3/09/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm: Những gì Vẹm nói đừng nghe; Hãy nhìn kỹ những việc phe Vẹm làm! Lạ gì lũ Vẹm gian tham, Buôn dân bán nước… già hàm nữa s...

Không có nhận xét nào: