Hồ Công Tâm: Đoạn Trường Là Đây? - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
30 tháng 3, 2015

Hồ Công Tâm: Đoạn Trường Là Đây?

Hồ Công Tâm: Hòa bình (!)… một-chín-bẩy-lăm
Hô hào xóa bỏ hờn căm… một nhà!
Chiêu bằi Hòa Giải đưa ra
Bắt tay xây dựng quốc gia phú cường?!
Sẵn ông Tổng Thống họ Dương
Chờ quân “Phỏng Giái”… đoạn trường là đây!
Tưởng là đồng chí… bắt tay
Ngờ đâu xóa sổ… đắng cay sập hầm!
Giặc Cờ Máu lộ dã tâm
Búa liềm nhuộm đỏ… ngoại xâm tiến vào!
Tưởng là đồng chí đồng bào
Ngờ đâu giặc cướp Xít Mao… trá hình!
Tưởng là chào đón Hòa Bình
Ngờ đâu nưóc mất… gia đình ly tan!
Người đi cải tạo ngút ngàn
Bể dâu… vỡ nghé tan đàn xót xa!
Biển Đông máu nhuộm chan hòa
Bốn mươi năm… vẫn quỷ ma lộng hành!
Công an uống máu không tanh
Ngoéo tay thờ Tổ họ Bành… họ Mao!
Nước còn hay mất không sao
Miễn là còn Đảng Đỉnh Cao… còn mình!
Hễ còn Lăng Cáo Ba Đình
Còn Công An Vẹm… thần kinh quỷ hờn!
27/3/2015
HỒ CÔNG TÂM ( HNPĐ )
(Thơ ký sự/ kỳ 115)
Hồ Công Tâm: Đoạn Trường Là Đây? Reviewed by TN CG on 3/30/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm : Hòa bình (!)… một-chín-bẩy-lăm Hô hào xóa bỏ hờn căm… một nhà! Chiêu bằi Hòa Giải đưa ra Bắt tay xây dựng quốc gia phú ...

Không có nhận xét nào: