Sử Dụng Bạo Lực Là Phương Sách Cuối Cùng Chống Lại Nhà Nước Hồi giáo - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
19 tháng 3, 2015

Sử Dụng Bạo Lực Là Phương Sách Cuối Cùng Chống Lại Nhà Nước Hồi giáo

VRNs (19.03.2016) – Sài Gòn- Theo CNA ngày 17.03.2015 cho biết, ĐTGM Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trú Tòa Thánh tại LHQ tại Geneva phát biểu hôm 25.08.2014, bằng cách trình bày một bản tuyên bố chung cho Hội đồng nhân quyền LHQ nhằm hỗ trợ các Kitô hữu và các cộng đoàn khác ở Trung đông, Tòa thánh đã sử dụng một cách tiếp cận mới để bảo vệ cộng đồng và thúc đẩy quốc tế tập trung vào một một vấn đề hàng đầu.

Cách tiếp cận này là cách thay thế cho việc sử dụng bạo lực chống lại nhà nước Hồi giáo, trong đó có thể chỉ là “sự lựa chọn cuối cùng”, ĐTGM Silvano Tomasi, Quan Sát Viên Tòa Thánh Cạnh LHQ tại Geneva, nói với CNA.

Các tuyên bố chung ngài cho rằng: ” là tin tức trong thế giới của Hội đồng nhân quyền, vì đó là lần đầu tiên chúng tôi đề cập đến một cách rõ ràng các thành phần Kitô hữu, mặc dù chúng tôi đề cập đến sự hiện diện của các cộng đồng khác nữa.

Cùng soạn thảo với Lebanon và Nga, vị Quan Sát viên thường trực của Tòa thánh tại LHQ ở Geneva đã được trình bày ngày 13.03 trong việc bổ túc vào kỳ họp lần 28 của Hội đồng nhân quyền.

Tuyên bố chung được công nhận rõ ràng những lạm dụng đau khổ gây ra với con người đến từ bất kỳ nền tảng tôn giáo, dân tộc và văn hóa, đơn giản chỉ vì họ muốn thể hiện tự do của họ về tôn giáo và tín ngưỡng mà không có bị ngược đãi hoặc bị giết.

ĐTGM Tomasi giải thích rằng: Hội đồng Nhân quyền là “cột trụ thứ ba dựa trên LHQ là có căn cứ” và do đó, các tuyên bố có mục tiêu để ” kích sáng các trụ cột này của LHQ để các quyền con người của những người dân bị đàn áp vì tôn giáo được bảo vệ.”

ĐTGM nhấn mạnh rằng: “trong quá khứ đã có một sự dè dặt nào đó để nói chuyện một cách rõ ràng về vấn đề tôn giáo, bởi vì tình huống quân sự hay chính trị phức tạp, hay vì một nỗi sợ hãi nào đó để thúc đẩy một phản ứng tiêu cực của cử tri các nước Tây phương , hoặc là những lý do khác, và do đó các kitô hữu đã không bao giờ được đề cập đến.”

Nhưng ngày hôm nay, quan sát viên Tòa Thánh nhấn mạnh: “Kitô hữu là những mục tiêu chính về bạo lực của nhà nước tự xưng là Hồi giáo.

Khi tuyên bố chung được ký gửi “gần 70 quốc gia, với nền tảng khác nhau,” TGM Tomasi nhấn mạnh rằng: ” chúng ta phải tăng cường đối thoại, đây là những gì tòa thánh đã luôn cam kết,” mặc dù mặt khác là một sự can thiệp quân sự để ngăn chặn nhà nước Hồi giáo có thể là cần thiết.

TGM nhấn mạnh rằng: ” mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chắc chắn là để thương lượng và đưa đến kết thúc bạo lực, để giải quyết bất kỳ tương phản giữa các quốc gia thông qua công cụ hòa bình.”

Ngài nói, việc sử dụng bạo lực chỉ là ” là sự chọn lựa cuối cùng”, giải thích rằng các giáo lý chỉ biện minh cho việc sử dụng bạo lực: “theo các nguyên tắc của cái ác ít hơn, có nghĩa là mọi can thiệp phải được dùng để bảo vệ quyền cơ bản của con người khi bị xúc phạm.”
ĐTGM Tomasi nói:” cách tiếp cận này không mâu thuẫn với cách tiếp cận của đối thoại… nó phản ánh những giới hạn của con người, kinh nghiệm của chúng tôi, như tình huống mâu thuẫn với những lý tưởng của chúng ta có thể ra đi.

Quan sát viên Tòa thánh hy vọng về sự can thiệp của LHQ: “Tại thời điểm này LHQ có thể khuyến khích các nước lớn và các nước thuộc khu vực Trung đông để tất cả cùng nhau ngồi lại để chấm dứt bạo lực.”

Trong trường hợp thuộc về sự can thiệp quân sự cuối cùng, LHQ “được kêu gọi đưa ra quyết định hành động như vậy, và chức năng của họ là rất quan trọng vì họ tránh lợi ích cá nhân để vượt qua những lợi ích chung hay lợi ích của cộng đồng quốc tế nhằm mục đích giúp đỡ.”

Mặt khác các sứ thần nhấn mạnh rằng: Một cuộc cải cách của Hội đồng LHQ đã được thỏa thuận rộng rãi, vì hầu hết các khó khăn để đưa ra những quyết định nằm trong đường lối mà Hội đồng đã thừa nhận, kể từ khi quyền phủ nhận của một số quốc gia chặn khả năng có một hành động chung.

Pv.VRNs
Sử Dụng Bạo Lực Là Phương Sách Cuối Cùng Chống Lại Nhà Nước Hồi giáo Reviewed by TN CG on 3/19/2015 Rating: 5 VRNs (19.03.2016) – Sài Gòn- Theo CNA ngày 17.03.2015 cho biết, ĐTGM Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trú Tòa Thánh tại LHQ tại Gen...

Không có nhận xét nào: