ĐTC Vào Lễ Lá: Hãy Nhớ Đến Tất Cả Các Kitô Hữu Bị Bách Hại - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
30 tháng 3, 2015

ĐTC Vào Lễ Lá: Hãy Nhớ Đến Tất Cả Các Kitô Hữu Bị Bách Hại

VRNs (30.03.2015) –Sài Gòn – theo newss.va- Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Chúa Nhật Lễ Lá vào hôm qua 29.03 tại Quảng trường Thánh Phêrô và ngài nhớ đến tất cả các Kitô hữu bị bách hại trên toàn thế giới. Sau khi công bố Tin Mừng theo thánh Máccô về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, trong bài giảng ĐTC suy gẫm về tình cảnh của tất cả những người chịu khổ nhục vì lòng trung thành đối với Tin Mừng, tất cả những ai phải đối mặt với sự kỳ thị và phải trả giá cho lòng trung thành của mình với Chúa Kitô.

ĐTC nói: “Chúng ta hãy nhớ đến tất cả anh chị em bị bách hại chỉ vì họ là Kitô hữu. Đó chính là các vị tử đạo của thời đại chúng ta. Họ bị khước từ, chịu sỉ nhục và tổn thương nhân phẩm. Họ đang bước theo Chúa Kitô trên con đường của Ngài.”

Bài giảng của ĐTC nhấn mạnh đến con đường khiêm hạ của Chúa Kitô đã chọn để cứu độ chúng ta. ĐTC nói: “Đây là con đường của Thiên Chúa, con đường khiêm hạ. Chỉ có con đường này không có con đường nào khác.”

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng cách mời gọi tất cả các tín hữu trong Tuần Thánh này bước đi trên Con Đường Thập Giá, vì con đường này dẫn đến sự cứu độ và sự sống đời đời. “Chúng ta hãy quyết tâm bước đi trên con đường này với tình yêu bao la dành cho Ngài, Chúa chúng ta và là Đấng Cứu Thế. Tình yêu sẽ hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta sức mạnh . Vì chỉ nơi Ngài chúng ta mới được cứu độ (x. Ga 12:26).”
Pv. VRNs
ĐTC Vào Lễ Lá: Hãy Nhớ Đến Tất Cả Các Kitô Hữu Bị Bách Hại Reviewed by TN CG on 3/30/2015 Rating: 5 VRNs (30.03.2015) –Sài Gòn – theo newss.va- Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Chúa Nhật Lễ Lá vào hôm qua 29.03 tại Quảng trường Thánh Phêr...

Không có nhận xét nào: