Trưng Cầu Dân Ý: Thích Đảng Hay Không Thích Đảng? - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 3, 2015

Trưng Cầu Dân Ý: Thích Đảng Hay Không Thích Đảng?

Hồ Công Tâm: Dân đòi hỏi Đảng Cờ Hồng:
Trưng Cầu Dân Ý! Dám không? - Trả lời!
Một trong hai đáp án thôi:
“Yêu” hay “Ghét Đảng Vẹm” thời… cung khai!
Thích “Dân Chủ” hoặc “Độc Tài”?
“Thích Trung Cộng” hoặc Mỹ… vai siêu cường?
“Quốc” hay “Cộng” hãy tỏ tường,
Trưng Cầu Dân Ý… đôi đường phân minh!
Dân yêu cầu Đảng giải trình,
Đảng mau giải thể hòa bình thoái lui!
Đảng đừng ngoan cố điếc đui,
Bịt tai, nhắm mắt… dùi cui, búa liềm!
Buôn dân, bán nước, đi đêm,
Độc tài, tham nhũng… là điềm bại vong!
Đa nguyên đa đảng hòa đồng
Tự do dân chủ… non sông phú cường!
Trưng Cầu Dân Ý… đôi đường,
Hòa bình diễn biến, chủ trương tốt lành.
Đảng đừng ngoan cố lưu manh
“Đu dây” loạng quạng loanh quanh câu giờ!
Dân không kiên nhẫn đợi chờ,
Thuận dân thì sống! Chống cờ vàng sao?!
Haì đường… Đảng muốn đường nào?
Trưng Cầu Dân Ý… đồng bào thiết tha.

28/2/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Trường thiên ký sự / Kỳ 103)
Tác giả gửi TNCG
Trưng Cầu Dân Ý: Thích Đảng Hay Không Thích Đảng? Reviewed by TN CG on 3/02/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm: Dân đòi hỏi Đảng Cờ Hồng: Trưng Cầu Dân Ý! Dám không? - Trả lời! Một trong hai đáp án thôi: “Yêu” hay “Ghét Đảng Vẹm” th...

Không có nhận xét nào: