Hồ Công Tâm: Trọng Lú Bệ Kiến Tập Đại Nhân - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
4 tháng 4, 2015

Hồ Công Tâm: Trọng Lú Bệ Kiến Tập Đại Nhân

Hồ Công Tâm: Ê này Trọng Lú chú mày
Mau mau trình diện quan thày Bắc Kinh
Mỗ gia đây Tập Cận Bình
Trước khi qua Mỹ… phải trình diện ta.
Phái đoàn bộ sậu nhớ nha
Phạm Quang Nghị với thằng cha họ Phùng
Quang Thanh với đám nằm vùng
Thuộc bài “4 Tốt” to đùng nhớ nghe,
Với “16 Chữ Vàng khè”
Do Trung Nam Hải răn đe… ân cần
- Dạ thưa… Bẩm Tập Đại Nhân
Đàn em ghi nhớ muôn lần hân hoan
Tháng tư ngày 7 bầu đoàn
Sang chầu… đâu dám mưu toan… hai lòng
Ngặt không đi Mỹ không xong
Phe thằng Ba Ếch… vòng trong vòng ngoài
Kẻo thôi Trọng Lú rớt đài
Khấu đầu muôn đội ơn Ngài chở che
Đu dây hình thức màu mè
Thực lòng Trọng Lú về phe Bắc Bình (Pekin)
Trung Nam Hải chẳng thương tình
An Nam Cộng Đảng Ba Đình khó yên
Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền
Ấy là vấn nạn… muốn điên cái đầu!

3/4/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Thơ ký sự/ kỳ 121
Hồ Công Tâm: Trọng Lú Bệ Kiến Tập Đại Nhân Reviewed by TN CG on 4/04/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm: Ê này Trọng Lú chú mày Mau mau trình diện quan thày Bắc Kinh Mỗ gia đây Tập Cận Bình Trước khi qua Mỹ… phải trình diện t...

Không có nhận xét nào: