Hồ Công Tâm: Ước Mơ Ngày Trở Lại - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
2 tháng 4, 2015

Hồ Công Tâm: Ước Mơ Ngày Trở Lại

Hồ Công Tâm: Người đi mấy chục năm rồi
Dầu sôi lửa bỏng đứng ngồi không yên
Nước non nặng một lời nguyền
Chia năm sẻ bẩy chẳng nên sự gì
Chân trời góc biển ra đi
Những là tan tác chia ly ngậm ngùi
Lưu vong nào phải mua vui
Biết tìm chia ngọt sẻ bùi với ai
Bạc đầu với chuyện tương lai
Bên đèn đối bóng thêm dài canh khuya
Độc tài rồi một ngàỳ kia
Cáo chung chế độ. Chia lìa mãi sao?!
Quê hương dân tộc đồng bào
Tự do dân chủ dương cao ngọn cờ
Trong thâm tâm vẫn ước mơ
Cùng em dạo khắp bến bờ quê xưa
Qua đêm dông bão gió mưa
Bình minh trên những hàng dừa lao xao
Câu ca quan họ ngọt ngào
Người về em gởi yếm đào làm tin
Trao nhau kỷ niệm giữ gìn
Mai này gặp lại chỉ xin nụ cười
Vườn xuân muôn sác đua tươi
Ước mơ hội ngộ cùng người năm xưa…

30/3/2015
HỒ CÔNG TÂM
(Ký sự thơ/ kỳ 117)
Tác giả gửi TNCG
Hồ Công Tâm: Ước Mơ Ngày Trở Lại Reviewed by TN CG on 4/02/2015 Rating: 5 Hồ Công Tâm : Người đi mấy chục năm rồi Dầu sôi lửa bỏng đứng ngồi không yên Nước non nặng một lời nguyền Chia năm sẻ bẩy chẳng nên sự...

Không có nhận xét nào: